MAART 2018

Augustin die een opleiding volgt in Sichem als ecologisch landbouwondernemer, heeft er al drie maanden op zitten. Naast het kweken van groenten, heeft hij geleerd hoe kippen, eenden en vissen te verzorgen en te kweken. Later volgt nog de verzorging en het kweken van varkens en geiten. Augustin is verschillende keren op bezoek geweest in een viskwekerij waar hij praktische lessen mocht genieten. Onder de theorie viel onder andere hoe ze businessplannen kunnen uitwerken. Na zijn vorming (half oktober 2018) wordt hij ingezet op het landbouwschooltje op ons terrein te Kati.

 BIO LANDBOUWSCHOOL

JANUARI 2018

Drie stempels zijn nodig vooraleer het project van start kan gaan. Sinds juni 2017 zijn we hier mee bezig en nu is het eindelijk zover, de derde  stempel is een feit. 

NOVEMBER 2018

Opleiding Ecologisch Landbouwondernemer

Augustin is geslaagd in zijn examen! De onderhandelingen zijn gestart om samen met Totus, die de opleiding hebben gevolgd, onder leiding van de directeur van Sichem, dhr. Antoine Dzamah, de werkzaamheden voor ons landbouwterrein in Kati op te zetten.

Foto: links Augustin, rechts Totus

# landbouw #kleinveeteelt #Kati #Afrika #landbouwer

Maart 2019

Een hevige regenbui kan soms lelijk te keer gaan. Dat was het geval in Kati. Onze waterput was, op het moment dat de hemel de sluizen open zette, al elf meter diep uitgegraven. Dat betekent opnieuw beginnen maar deze keer plaatsen we er zandzakken rond om te verhinderen dat weggespoeld water de put insijpelt. Een extra afdakje kan ook wonderen doen.

Overal vind men kleine plastiek zakjes voor drinkwater en ons team heeft hiervan gretig gebruikt gemaakt. Ongeveer tweeduizend vijfhonderd pitten van citrusvruchten wisten ze te verzamelen en in deze containertjes te planten. De pitten vertegenwoordigen ondermeer sinaasappel, citroen en pompelmoes. Deze worden dan als jong boompje verkocht.
Inmiddels schiet ander groen boven de aarde uit. Afrikaanse spinazie, gombo, maniok en pepers staan in volle groei.
Het houtafval wordt verbrand tot houtskool en een voorlopig schuurtje gebouwd om het materiaal te kunnen wegzetten.

 

Januari 2019

Totus heeft na een maand afgehaakt. Augustin werkt nu samen met twee voltijdse dorpsbewoners. Het terrein ontdoen van struikgewas en wildgroei, en omploegen is intensief handenarbeid.   Rond twee hectaren werd een omheining met prikkeldraad aangebracht om loslopend vee tegen te houden

Toelevering en transport is altijd een uitdaging. Een klein wandelpaadje is niet bepaald handig als toegang tot het veld dat straks wordt bewerkt. De weg werd intussen verbreed om een connectie te maken met de zandige hoofdweg. Nu kan een motor of auto gemakkelijk in en uit rijden met goederen of leveringen.

Een schuurtje werd gebouwd om de landbouwwerktuigen in te bergen. Een waterput, die twintig meter diep werd gegraven, moet het terrein van het nodige vocht voorzien. De eerste zaaibeurt van gember, maniok en pepers verwachten we in april wanneer het regenseizoen begint.

Juli 2019


De oogst van de Gombo in Kati is binnen. Het is een groente dat vooral gebruikt wordt in de dagelijkse voeding als saus. Hier worden ze in schijfjes gesneden en gedroogd om te verkopen tijdens het droogseizoen.

Daarnaast werd ook voor het eerst de arachide (pinda's) binnen gehaald. Deze worden ook eerst gedroogd en ontdaan van hun schil. Het gedroogde groen en schillen zullen als voeder voor geiten dienen. We hebben ook tricycle aangekocht, om het vervoer van de oogst te kunnen garanderen.

Februari 2020

Het boren naar water is begonnen en wordt verzameld in een polyester tank. .

Na vaststelling van onregelmatigheden is Augustin met de noorderzon verdwenen. Andere medewerkers staken hun kop in het zand en weigerden enige medewerking. We geven niet op. Klacht werd neergelegd bij de bevoegde instanties.

Kossi Guedemekpor heeft voorgesteld om ons vrijwillig te helpen. 40 jaar, vader van twee zonen, gediplomeerd technisch burgelijk ingenieur. Hij werkt op als adjunct directeur op het Ministerie van Infrastructuur en Transport.

Maart 2020
 

Om bewaking en veiligiheid op het terrein te garanderen werden twee kamers gebouwd. Metsers blijven ter plaatse en Kossie volgt de werken op de voet op. Ondertussen is hij op zoek naar bekwame landbouwondernemer.

Dankzij zijn werk op het Ministerie had Kossi de bevoegdheid om zich te verplaatsen naar andere regionen tijdens de Corona periode.


 

DOELSTELLING: Het project biedt, in een veilige omgeving, kans aan jongeren tot een zelfstandige activiteit als bio en ecologisch landbouwondernemer. Samen te werken als een team en resultaten te behalen. Met de tijd zullen zij gevraagd worden om hun kennis door te geven aan anderen door vormingen te geven i.v.m. bio en ecologisch landbouw voor specifieke gewassen/teelsoorten. Dat houdt dus in dat de personen die op het terrein ingezet worden, de kans krijgen om samen hun kennis te bundelen en activiteiten van een landbouwschool op te zetten, te promoten en te beheren.

Sociaal en economisch, zal het de individuele en collectieve ontwikkeling van de leden van de groep bevorderen door de winst die ze zullen halen uit de verkoop van hun productie voor de bevrediging van hun vitale behoeften. Tegelijkertijd krijgen de mensen van de prefectuur en naburige prefecturen de kans om biologische producten rijk aan vitamines te kopen waarnaar van langs om meer vraag naar is.

De educatieve functie is innovatief in de regio. Het project is ook bedoeld als een experimenteel centrum waar mensen recepten en adviezen zullen komen zoeken voor de ontwikkeling van hun persoonlijke landbouwactiviteiten. Jonge plattelandsmensen die over bio en ecologische landbouw willen leren, kunnen in de toekomst diverse vormingen volgen en de moderne en ecologische methoden leren.

Situatie: het terrein is braakliggend, maagdelijk wild. Ligt op 5 km van de dichtstbijzijnde dorpen en er is nog geen electriciteits- en watervoorziening.

Locatie: Kati

Mei 2020

De kamers zijn af.

Kossi heeft ondertussen Emmanuel, landbouwer in dienst genomen. 50 jaar, heeft jaren voor een NGO gewerkt dat zijn activiteiten heeft stopgezet. Bijgestaan door Komivi, een jongeman 25 jaar, als leercontract. Hij heeft zijn middelbaar afgewerkt, middelen om verder te studeren ontbraken.

Activiteiten zoals het ontwortelen van 2 hectaren en het omploegen is begonnen. Ondertussen werden zaadjes geplant om te kiemen.

Emmanuel

Komivi

Juni 2020

Versterking! Sena, professor gespecialiseerd in het telen van de Artemisia (anti-malaria) plant te Sichem komt ons vrijwillig vervoegen. Om de veertien dagen zakt hij af naar Kati om Emmanuel en Komivi te begeleiden hoe deze plant, die toch wat extra toezicht nodig heeft te kweken. Jarenlang werd deze activiteit tegengehouden door de farmaceutische industrie. Sinds 2018 werd er groen licht gegeven om deze plant als thee of digestif te gebruiken om malaria te voorkomen en zelfs te genezen. Covid-19 heeft hier een extra boost gegeven en de mensen worden nu gesensibiliseerd om dit te consumeren, wat de vraag enorm heeft doen stijgen.  

 

Foto: Rechts Sena, Links Antoine Dzamah, directeur Sichem

Promotiefilmpje Artemisia          http://youtu.be/VIsSyLbzFVY

Juli 2020

De zaailingen werden uitgeplant onder beschutting

Augustus 2020

De landmeter werd gevraagd om grenzen van het terrein opnieuw uit te meten. Vooral de grens van de drie hectaren die nog onbewerkt zijn is overwoekerd en moet opnieuw aangegeven worden. 

Ook wordt er regelmatig overlegd zoals het hoort :-) !

September 2020

Artemisia, aubergines en de pepers werden uitgeplant.

Artemisia doet het goed.

De aubergines beginnen al te rijpen.

De pepers, jammer genoeg, aarden niet zoals het zou moeten.

We zijn in een testfase, waar we ontdekken welke gewassen goed en minder goed gedijen op deze bodem en kunnen we onze planning voor volgend jaar hieraan aanpassen.

Oktober 2020

Het plukken van de aubergines... Normaal moet je die plukken als die sneeuw wit zijn. Waarom dit niet gebeurd is mag joost weten. Hoog tijd dat Kathleen naar Togo kon afzakken om alles bij te sturen. In ieder geval we hebben zakken vol geplukt. Kathleen heb kontakt opgenomen met Ferme Sichem. Zij zouden alles verwerken tot puree en bokalen vullen om deze daarna te stereliseren. Voor Ferme Sichem is dit een nieuw expiriment. De mensen hier kunnen dit kopen om hun sausen te bereiden. Dus wie weet hebben we een gat in de markt gevonden en draait het allemaal nog in ons voordeel uit. 

Vorming te Ferme Sichem - Artemisia

Hier heeft Kathleen  de vorming gevolgd over hoe je artemisia kweekt. Van de voorbereiding van de grond tot het eindproduct voor de consument.

Alsook de introductie van LA MAISON DE L'ARTEMISIA - een federatie dat nog niet zolang opgericht is door Antoine Dzamah, directeur van Ferme Sichem en voorzitter van de federatie. Nu dat Kathleen de vorming heeft gevolgd, kan Embracing Life lid worden van deze federatie. Dat brengt de volgende voordelen met zich mee:

- wij produceren volgens hun richtlijnen en Ferme Sichem koopt de oogst op

- wij hoeven niet te investeren in infrastructuur voor de verwerking van de artemisia

- wij hoeven geen klanten te zoeken

- wij worden juridsch beschermd

- wij kunnen rekenen op de expertise en begeleiding van Ferme Sichem, die in 2015 als eerste in Togo gestart zijn  met dit te telen

Ferme Sichem is ook de enige in Togo die vormingen geeft en dus ook zo zijn eigen concurrenten vormt. Wij delen  hun visie, namelijk dat de gezondheid van de mens voorgaat op het verdienen van geld!

Hiernaast een foto met een 3-tal uit Kpalimé, ongeveer een uur rijden vanuit Kati. Hun deelname aan de vorming had de bedoeling om de plant te leren kweken en deze dan te gebruiken om de kinderen die naar school gaan, de artemisia thee te laten drinken voor ze de klas betreden en zodoende afwezigheid door malaria te voorkomen.

Januari 2021

Eindelijk stromend water, dankzij de toren van zes meter hoogte, waarop de polytank van 3.000 liter rust. Momenteel is er deels een kanalisatie met verschillende waterpunten gerealiseerd waar we tuinslangen van 50m kunnen aan koppelen. Hiervoor was het vullen van gieters om te besproeien, een zeer intensieve job. Als je je kunt voorstellen dat we nu met twee personen, toch nog een uur besproeien zowel ’s morgens als ’s avonds!

November 2020 - Verwerking oogst Artmemisia

De oogst van de Artemisa (anti-malariaplant) in samenwerking met Ferme Sichem. Laten snijden, drogen. Droog hadden we 18 kg. Zelf heb ik het afgewogen in 50 gr en in  zakjes gestoken - 260 stuks. 5 kg heb ik brut verkocht aan een weeshuis, onze eerste klant! 20 zakjes heb ik reeds verkocht en 60 zakjes in consignatie gegeven. Hier in Kati moet er eerst gesensibiliseerd worden want deze plant is hier niet gekend.

Veel winst houden we deze keer niet over. Ferme Sichem rekent veel aan voor hun tussenkomst en rekening houdend met de andere kosten zoals lonen e.a. Doch van de Artemisia, heb ik de volledige verwerkingsprocedure gezien en meegeholpen. De volgende oogst zullen we zelf kunnen verwerken en onze eigen zakjes laten drukken.

Februari 2021

Oogsten van adémin, een groente dat Togolezen in hun sausen verwerken. Twee vrouwen hebben de plantjes gesneden. We kunnen tot drie keer toe oogsten.

’s Anderendaags verkochten ze dit op de markt. Voor mij een leerrijk experiment! Financieel brengt het echter niet genoeg op, rekening houdend met alle kosten.

Vorming artemisia: Sena Atikpo, leerkracht bij Ferme Sichem, kwijt zich van de taak om op zondagvoormiddag om de twee weken vorming te geven in het telen van de artemisia. Een cyclus van vijf maanden. Momenteel zijn er zes personen die de vorming volgen.

We hebben het terras aangepakt, zodat we een gepaste ruimte hebben waar we de vormingen kunnen laten doorgaan.

Onze bijtjes hebben gewerkt! Amper na vier maanden hebben we twee liter honing! We hadden het niet in de gaten. De bijen werden agressief en keer op keer werden we bestoken als we aan het sproeien waren. We hebben onze veearts die zich over onze bijen ontfermd opgetrommeld…

Hij heeft er de honinggraten eruit gehaald. Deze werden met de hand geperst.

En voilà onze eerste productie honing. Enorm donker van kleur, maar de smaak is oh, zo lekker! Zo puur, onbewerkt, … totaal anders dan bij ons!

Omdat de kolonie aan bijen zo talrijk was geworden, hebben we een tweede bijenkorf geplaatst met een deel van de eitjes uit de eerste en ook daar wordt er al gretig gebzzzzzzzd.

De uitgeknepen graten wordt als snoepgoed gebruikt om op te kauwen of om stoffen te kleuren en tekeningen weer te geven in het batikken, een vorming voor in de toekomst!

Mei 2021

Eerlijke arbeidskrachten vinden is een echte uitdaging. Mensen krijgen hun kansen. Zodra ik iets voel of merk dat er iets niet klopt, geeft de tijd mij gelijk. Ontkenningen terwijl de bewijzen er zijn en daar gaan ze. Ze hebben hun kans verkeken.

Twee personen zijn mij vrijwillig ter hulp geschoten om mij met raad en daad bij te staan en goede, betrouwbare krachten te vinden.

Beau, een agent uit Kati die regelmatig controle komt uitoefenen of de mensen mij respecteren en het werk naar behoren uitvoeren. Heel nuttig als ik op verplaatsing ben. Hij komt tussenbeide om de mensen te verwittigen van hun doen en laten en staat mij bij als ik hen tenslotte moet ontslaan.

En Sena Atikpo met wie ik al een paar jaren samenwerk en die om de veertien dagen de vorming geeft in het kweken van de Artemisia (anti-malaria plant).

Momenteel hebben we 2 voltijdse arbeidskrachten. Ik verwacht binnenkort nog een derde persoon.

De vrouw van de agent, Grace – rechts onder op de foto, groepeert enkele vrouwen die het minder zware werk komen doen en zo iets bijverdienen.

Hier verwerken ze de boma (Afrikaanse spinazie) die ze gesneden hebben tot bundels om ’s anderendaags op de markt te verkopen.

Dankzij de subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen hebben we een paar dagen geleden zonnepanelen kunnen plaatsen voor het oppompen van water. Dit gaat volledig automatisch, geruisloos en geurloos! Geen urenlange ronkende benzinemotor meer 😊.  Een ware verademing.

Daarbovenop, is de technieker die de installatie heeft uitgevoerd, na heel wat acrobate toeren, in de ton gekropen om deze eens volledig te reinigen wat hoognodig was! Dit is iets wat hij om de vier maanden plant als onderhoud en controle van de installatie.

De oogst van de artemisia is begonnen… De plant wordt versneden en zongedroogd om als thee te gebruiken. Ondertussen hebben we de verpakkingen gekocht en worden de etiketten gedrukt. De wortels van de artemisia plant worden schoongewassen en daarna laten we dat in de solabi (plaatselijke alcoholische drank gedestilleerd uit de palmbomen) inweken voor een 3-tal maanden. Dat wordt dan gefilterd en als aperitief/digestief verkocht.

Verder doet de boma het goed. Wekelijks wordt er gesneden en op de markt verkocht. Met dit geld kopen we dan voeding voor de arbeiders. Voor de rest

komt de maniok hoog te staan - oogsttijd is augustus. Pindanoten – oogsttijd juli. Aangezien we bio telen, is er enorm veel werk om het onkruid te wieden, insecten te weren en te composteren.

 

Onze uitgedoste imker Adrien die de bijenkorven controleert. Twee van de zes korven werden belegerd door mieren, waardoor de bijen gevlucht zijn. Deze korven heeft hij weer helemaal in orde gebracht om opnieuw bijen te lokken. Hijzelf maakt bijenkorven uit beton die steunen op glazen flessen, waardoor de mieren niet naar boven kunnen om de korf in te palmen. Ingenieus is het wel, alleen heb ik zo’n exemplaar nog niet gezien en blijkbaar is deze enorm zwaar en moet je met twee personen zijn om die te dragen. Wat dan wel weer het voordeel heeft dat het dieven ontmoedigd om deze korven te stelen 😊.

Als alle voorbereidingen en aankopen zullen verlopen zoals we voorzien dan beginnen we volgende maand met de vorming van imker.