EMBRACING LIFE v.z.w.

Embracing Life is actief is in het Afrikaanse dorp Agou - Apegamé in Togo (West-Afrika). De vzw heeft een unieke aanpak omdat de lokale bevolking betrokken is bij het gehele project. Hierdoor krijgt de bevolking een gevoel van eigenwaarde, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Het doel van de vzw is het bevorderen van onderwijs en beroepsopleiding bij zowel jongeren als volwassenen en het analfabetisme verminderen. Daartegenover het creëren van werkgelegenheid. Onderwijs stabiliseert een samenleving en meer middelen betekent meer diversiteit qua opleiding. We zijn het er over eens onderwijs brengt sociale gelijkheid en betekent toekomst.

 

Zonder opleiding, zonder onderwijs betekent een leven van ‘Survival of the fittest’. Wanneer de mens niet evolueert, stagneert hij in een uitzichtloze situatie die zijn toekomst ruïneert. De vzw probeert de bewustwording rond investeringen in onderwijs en opleiding op te schroeven in die landen waar tal van mensen een hopeloze uitweg zoeken naar Europa, en dus ook België. Als gevolg van onvoldoende of ontoereikende tewerkstelling ontstaat armoede. Tegelijkertijd heeft Europa heel wat te maken met een vluchtelingenstroom omwille van valse propaganda vanuit de landen van herkomst.

gallery/logo
gallery/titel

 

 • Kwaliteitsonderwijs voor iedereen
 • Verantwoorde consumptie & productie
 • Halt aan de armoede in al zijn vormen
 • Halt aan de honger
 • Bevordering van het algemeen welzijn
 • Bevordering tewerkstelling
 • Gendergelijkheid
 • Levenskwaliteit op het land

 

gallery/homepic
gallery/africa-1170014__480

2019- Tiende verjaardag Embracing Life

De werking in België legt zich toe op een heel nauw contact met het opleidingscentrum in Apégamé. Gemiddeld plant de voorzitter minimum twee bezoeken ter plaatse. In de tussenperiodes is er voortdurend contact o.a. via e-mail. Embracing Life vzw beschikt ook over een stand waarmee ze deelneemt aan heel wat beurzen en evenementen, enerzijds om het publiek bewust te maken, anderzijds om met verkoop de werkingskosten te kunnen financieren, omwille van het feit dat giften integraal naar het project gaan.

 

Jaarlijks is er een algemene vergadering onder de titel Zomergloed, voor alle leden waarbij de evolutie van het project met video wordt toegelicht. Een aantal leden hebben ook al het project ter plaatse bezocht.

Leden ontvangen regelmatig een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen. Reportages, nieuwsbrieven, publicatie op sociale media, en activiteiten vormen een gevarieerd geheel in de werking van Embracing Life in België. De website werd onder andere in het Frans vertaald, zodat men ook vanuit het opleidingscentrum kan meevolgen. De agenda biedt een overzicht waar u de stand de komende maanden kunt vinden, alsook de geplande activiteiten waaraan Embracing Life deelneemt, of zelf organiseert.

Werking in België

2014 - Vijfde verjaardag Embracing Life

gallery/elstand
gallery/kaart belgie

8 maart 2018 - Vrouwendag… wordt niet enkel in de kijker geplaatst op dit halfrond, maar ook in de zuidelijke streken. De Internationale dag van de vrouw had plaats in Kpando. Aanwezig waren de koningin moeder, een ouderling, het dorpshoofd, een priesteres, Brigitte Asfeen voorzitter K.H., Mawusé (verantwoordelijke Embracing Life Agou Apégamé) en Kathleen Hales voorzitter van het project. Onze naaisters en de alfabetiseringsklas uit Agou – Gare namen deel aan het hele gebeuren. Het thema van deze dag was het belang van onderwijs. Uit het publiek werd een alleenstaande vrouw met vier kinderen gehaald en werden gelijkenissen getroffen tussen voorzitter K. Hales. De studies van de voorzitter hebben het verschil gemaakt. Hierdoor vond ze werk, waardoor ze niet alleen kon instaan voor haar gezin maar bovenop een project kon opstarten zoals Embracing Life vzw.

Na de viering in Kpando vroegen het dorpshoofd en de koningin moeder of wij nog een schooltje kunnen bouwen met drie klassen. Dat houdt ook in het zorgen voor leerkrachten, daar men momenteel in de eigen klassen één iemand heeft die om het uur een klas bezoekt en de leerlingen wat aan het werk zet. Ook is er de vraag naar een waterput voor drinkwater! Dus er is nog werk aan de winkel!!!

dag van de vrouw

Wanneer men een project opzet in een land zoals West Afrika is het nodig dit te doen in harmonie met de cultuur die er heerst. Op een respectvolle manier voor beide geslachten hebben wij over de jaren heen geprobeerd iets te verwezelijken, zodanig dat zowel man als vrouw beseffen dat een opleiding het gehele gezin toekomt. Via sketchen op bijzondere activiteiten toonden wij aan dat vrouwen met een opleiding niet enkele een bredere horizon hebben, en een stuk zelfstandiger worden maar ook het geheel van het gezin financieel kunnen bijspringen.

Meer en meer vrouwen en mannen krijgen inzicht, en dit wordt extra kracht bij gezet op de internationale vrouwendag.


Kathleen Hales houdt maandelijks een vergadering, ofwel ter plaatse, ofwel via whatsapp, in afwachting op erkenning door het ministerie van onze werking om dan over te gaan tot het vormen van een NGO (dit kan vijf jaar duren).

We streven naar autonomie van elke activiteit. Momenteel ligt de focus op ons landbouwproject in Kati. Eens dit van de grond is en haar vruchten afwerpt, zullen wij ons terug concentreren op de andere activiteiten in ons opleidingscentrum te Agou-Apégamé en de alfabetiseringsprojecten in de verschillende dorpen.

 

Doelstelling

Bouwen aan de persoonlijke ontwikkeling en eigenwaarde van jongeren en volwassenen in Togo door alfabetiseringslessen, diverse beroepsopleidingen en een landbouwproject in samenwerking met lokale mensen.

 

Partnerschappen

 

ASFEEN (Association des Femmes pour l’Epanouissement des Enfants. Zij geven ondersteuning bij van sensibilisatie van vrouwen en hun verantwoordelijkheid.

Adres : BP 12103 – Lomé, Togo. Tel. +228 90 02 58 53
Website

 

FERME de SICHEM – opleiding Ecologisch Landbouwondernemer. Dhr. Antoine Dzamah, directeur, begeleidt ons met het landbouwproject te Kati

Adres: BP 3596 Lomé, Togo. Tel +228 99 48 41 90/99 46 00 68

Website

 

Coaching

ONG PASYD – staan ons met raad en daad bij qua wetgeving en beheer

Dhr Francis Akpa Tel +228 90 91 42 25
 Adres: Rue Yakali, Tokoin Doumasséssé BP80477 Lomé, Togo
 Website

Werking Togo

EMBRACING LIFE ASBL

PB 38 – Agou-Gare, Togo

Inschrijvingsnummer 688
Ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales te Lomé, Togo

 

gallery/headertogo
gallery/kaart togo

De opleidingen

gallery/werkingbelgie
gallery/prins en kathleen

Prins Togoville (links) en Kathleen (rechts)

Alfabetisering

Alfabetisering

Embracing Life in Apégamé

Agou-Apégamé gestart in 2010 met twee pilootklassen in een lokaal geschonken door het dorpshoofd. Embracing Life herstelde het dak en plaatste een zonnepaneel. Het alfabetiseringsproject genoot aanvankelijk veel belangstelling van de lokale bevolking. Er werd niet alleen 'Ewe' (de lokale taal) en Frans (de nationale taal) onderwezen, maar ook rekenen en algemene kennis. In 2011 volgen 65 personen les, waarvan 95 % vrouwen! In datzelfde jaar kochten we ons eigen terrein aan. 

In 2012 hadden we drie klassen, die inmiddels doorgingen op eigen terrein: voor gevorderden, minder gevorderden en beginnelingen. 25 vrouwen en 1 man studeerden af, maar na de diploma uitreiking in maart 2016, eisten de nieuwe lichting van cursisten ons geld om naar de lessen te komen, wat wij ten zeerste betreurden. De lessen werden gestaakt. We hopen in de toekomst dit weer te kunnen opstarten met de juiste instelling!
 

Agou-Gadzépé gestart in november 2015 telt momenteel een 15-tal vrouwen en 2 mannen. 3 maal 2 lesuren per week. (lesgeefster Aimée Wodokpoe - deeltijds in dienst)

 

Kpando  gestart in 2017. Met de auto, een uur rijden. De weg is in een zeer slechte staat en vraagt van de chauffeur acrobatische toeren om er te geraken! En als je dan nog eens met 7 man als sardienen in een personenwagen zit, is het echt een avontuur! Maar met wat een enthousiasme worden we daar onthaald! 25 cursisten in totaal, zowel mannen(5) als vrouwen(20) volgen twee uur per week de les. De lessen gaan door in het schoolgebouw waar we in de gelegenheid zijn om er een zonnepaneel te plaatsen zodat er ook ’s avonds les kan gegeven worden. Er is vraag naar leesbrillen, schriften en balpennen. 

 

Togoville is door lokale politieke omstandigheden ‘on hold’ gezet. Als de gemoederen bedaard zijn, zullen we zien wat daar kunnen doen.

Wat heel mooi is van hun kant, is dat zij zelf het initiatief hebben genomen om een lap grond om beurten te bewerken om met de opbrengst het nodige krijt te kunnen kopen. Een voorbeeld voor Apégamé!!!

 

Gadja, de tijd ontbrak om dit dorp te bezoeken. Zij hebben ons al een paar keer gecontacteerd om ook bij hen alfabetiseringslessen te komen geven.

 

2017


Zaterdag 24 juni 2017 bezocht ze de Prins wel voor de 5de keer, samen met Alexander en Nele. Tijdens het gesprek vroeg Kathleen waarom hij zijn kennis en wijsheden niet neerschreef in een boek. Zijn antwoord was: mocht hij in het Frans schrijven, dan zijn het de vreemdelingen die het zouden lezen en dat interesseerde hem niet. Waarom dan niet in het Ewé, de lokale taal, vroeg Kathleen. Hij antwoorde dat zijn volk niet kon lezen… en Kathleen reageerde spontaan: als u kan zorgen voor een lokaal en ons een leerkracht kunt voordragen doen wij de rest!

Een historisch, magisch moment. Verrast en aangedaan heeft de Prins deze uitdaging aanvaard en als Kathleen eind september 2017 terug naar Togo afzakt, zou er daar ook de lessen starten!

2019

 

De leerkracht voor Kpando heeft begin het jaar een ongeluk gehad en is niet meer bekwaam om les te geven. Zelf heeft hij een vervanger aangeduid. Deze persoon heeft zich jammer genoeg niet ingezet. Bij een onaangekondigd bezoek in februari moesten we vaststellen dat er geen les werd gegeven. Hij hield geen presentielijsten bij, noch een oplijsting van de gegeven materie. Het resultaat van testen bij de leerlingen waren erbarmelijk. We hebben hen nog een kans gegeven. Bij drie volgende onaangekondigde bezoeken was er geen les en dit zonder gefundeerde reden.  In augustus hebben we besloten om dit project te beëindigen.

gallery/alfabetisering
gallery/alphabet-491642_1920

2018

 

Elli een triomfverhaal. In 2012 begon ze een opleiding als naaister. In 2016 ontving ze haar diploma. Na een stage van zes maanden bij een haute couture kleermaker, wat ze met glans heeft doorlopen, werd ze nu de lerares naaien in ons centrum. Onder haar leiding studeren zeventien jonge vrouwen en moeders. Zij is een voorbeeld en inspiratie voor de leerlingen omdat ze dit parcours heeft afgelegd als alleenstaande jonge moeder. Zelf is ze enorm dankbaar en integer. Wij wensen haar dan alle succes toe.

Opleiding Naaien

# Afrika #Opleidingen #Naaien #Zelfredzaamheid

MEI 2017

De sfeer zit goed en de vrouwen komen met enthousiasme naar de opleiding. Dat blijkt onder meer uit  de vier nieuwelingen die zich hebben aangemeld wat het totaal op 10 brengt en 2 zijn nog wachtende wegens gebrek aan plaats. Dus bouwen we gewoon bij en verdubbelen de oppervlakte van het naaiatelier (dat voorzien was voor zes plaatsen). Dankzij de giften via Rosina & William is dit nog mogelijk.

gallery/mme sélassé

MAART 2016

Drie van de vier 4 jonge vrouwen zijn afgestudeerd en werden ook op 2 maart 2016 gedelibereerd, m.a.w. een officieel diploma behaald.

Zeven nieuwe jonge vrouwen hebben zich aangemeld. Waarvan er ondertussen twee wegbleven. In totaal zijn ze met zes.

gallery/2016-03-02 uitreiking diplomas (153)

SEPTEMBER 2015

Het vierde jaar. In september zijn drie vrouwen geslaagd in hun examen.  Ook zij wachten op de deliberatie om zo plaats te maken voor nieuwkomers. Eentje zit in haar tweede jaar. Zeven kandidaten hebben zich gemeld. De inkomsten van het naaiatelier voldoet niet aan de verwachtingen.

Er wordt gezocht naar alternatieven.

JANUARI 2014


Het tweede jaar. Het atelier vindt nog steeds plaats in het bureau. Overdag worden de stoelen, tafels en naaimachines naar buiten gedragen op het overdekt terras. Na de lessen wordt alles weer naar binnen gedragen om plaats te maken voor de taallessen.

Men is gestart met de bouw van een eigen naaiatelier wat tegen juli 2014 af zou moeten zijn.

Een tegenvaller: het naaiatelier is nog steeds niet zelf bedruipend. De klandizie is niet denderend. Vrouwen komen met stoffen om een kleed te laten naaien, maar komen die achteraf niet altijd ophalen. Het voorstel wordt onderzocht om eventueel schooluniformen te naaien en deze dan voor het schooljaar op de markt te verkopen.

Dit jaar werd het naaiatelier tweemaal met discipline problemen geconfronteerd. De twee beste leerlingen kwamen in opstand en ondermijnden het gezag van de leerkracht. Dit is tenslotte voor de disciplinaire raad gekomen bij het syndicaat van naaiopleidingen, waarbij zij de opleiding verlieten. Ondertussen is één nieuwe begonnen en zijn zij in totaal met vier.

Omdat de leerkracht zich ook meer zou inzetten om aan klanten te winnen, werd haar salaris met 1/3 verminderd en haar commissie op verkoop opgetrokken van 30% naar 40% en dit met ingang van augustus 2013.

2019

 

Er wordt geïnvesteerd om 'prêt à porter' voor dames en kinderen te naaien. Beurtelings en per twee, zouden de jonge dames dit wekelijks op de markt aan de man brengen om zodoende inkomsten te generen. Vanaf september wordt daarmee gestart, begeleid door Kathleen Hales
Na een opleiding van drie jaar zijn zij bekwaam om een eigen atelier te openen. Door het aan de man brengen van ‘prêt à porter’ kledij, worden zij getraind in het berekenen van kostprijs/verkoopprijs en om te budgetteren om zo op termijn kunnen doorstromen naar een zelfstandige job.
4 jonge vrouwen hebben deelgenomen aan het officieel staatsexamen en zijn geslaagd. Het aantal jonge vrouwen die de opleiding volgen is gestegen tot 18. Het maximum.

Infrastructuur: we hebben het lokaal geschilderd en van ventilatoren voorzien.

 

gallery/naaister 2018

MAART 2019


In groepen samenwerken loopt niet altijd zoals het moet, en al vlug treden conflicten op.
Onze naaisters werden na onenigheid op het matje geroepen in het bijzijn van hun voogden en de voorzitter van het Syndicaat.

Hoe gaat dat soms? Jonge vrouwen onder elkaar… We grijpen tijdig in, zodat de situatie niet escaleert

gallery/img-20190414-wa0001
gallery/dsc01082
gallery/dsc01082
gallery/sewing-machine-2869471_1920

Locatie opleiding: Agou-Apégamé

Actieplan

Inmiddels worden jongeren uit de omgeving gemotiveerd om de opleiding te volgen. Indien nodig zorgen wij voor logement, terwijl we van de familie vragen in te staan voor de levensonderhoud tijdens de opleiding. Om de verkoop te stimuleren zal er publiciteit gemaakt worden bij de hotels in de buurt, bij NGO’s, banken en andere.

Ook in Vlaanderen hopen we de verkoop van het weefmateriaal naar een hoger niveau te tillen. In Engeland bevinden zich twee Design Houses, één in Winchester en één in Southsea.

Om het project te steunen maken ze met het geproduceerde weefmateriaal, kussens van hoge kwaliteit. Zij verkopen deze in hun winkels en een deel hopen we in Vlaanderen te verkopen tijdens markten en activiteiten. Dit weefmateriaal kan ook gebruikt worden als tafelloper of muurdecoratie.

Mme Brigitte van ASFEEN heeft weefmateriaal besteld en showde ons hoe vrouwen dit kunnen dragen tijdens feestelijkheden.

De weefopleiding

gallery/weven 2 11 2013

2012

Eerste stappen werden ondernomen om een weefatelier in 2013 te kunnen opstarten. Een leerkracht werd gevonden en hij bracht ons op de hoogte over de benodigdheden voor deze cursus. We zijn gestart met de bouw van een open hangar van +/- 54 m². Eens deze af is, zal er een selectie gebeuren samen met het dorpshoofd en de leerkracht onder de behoeftige jongeren.

Dan zal ook het nodige materiaal worden aangekocht. Voorziene start: april-juni 2013.

2013

Het gebouw was klaar eind mei en men is met de opleiding kunnen starten in juni zoals voorzien. Jammer genoeg is er momenteel maar één leerling. Jongeren zien daar geen toekomst in. Deze ambacht is volledig doodgebloed en men gaat naar het buurland Ghana om deze te kopen. De bedoeling is om deze traditie weer leven in te blazen en dorpschefs en andere prominenten aan te spreken om deze bij ons te kopen. In december hebben we twee orders ontvangen. Een begin! Verwacht wordt dat het weefatelier tegen eind 2014 zelfbedruipend zou zijn.


2014

Nog steeds maar één leerling. Een 15-jarig meisje is gestart, maar heeft forfait gegeven na een maand. De contacten om weeskinderen de gelegenheid te geven de opleiding te volgen zijn verloren. Hier proberen we de draad terug op te nemen, maar dit verloopt moeizaam. We hopen tot een akkoord te kunnen komen bij mijn komst in mei. Het weefatelier is momenteel voor ¾ zelfredzaam.


2015

Onze ene leerling doet dapper verder. Jongeren tonen weinig interesse omdat de opleiding te lang duurt. De denkpiste is om jongeren de gelegenheid te geven om de opleiding in modules te volgen tijdens het droogseizoen. Het syndicaat is hierover niet te spreken!  Hoewel er regelmatig bestellingen zijn, gebeurt het dat de wever achteraf niet akkoord gaat met de verkoopprijs. Resultaat: de goederen blijven in het atelier liggen, dus dalen de inkomsten. Dit wordt in 2016 aangepakt!

2016

 • De leerkracht is Mr. Tetteh Agbanaglo

 • Eén leerling Dovéné Yawo Sedaho is afgestudeerd en werd ook op 2 maart 2016 gedelibereerd. Ook hij heeft een officieel diploma behaald.

 • Verder zijn er geen kandidaten die gebleven zijn.

 • In december werd besloten om Dovéné in dienst te houden om de bestellingen uit te voeren, samen met zijn leermeester.

 • In 2017 wordt er beslist hoe wij hier verder mee zullen gaan.

 

2017
Onze leerling Dovéné Yawo Sedaho is afgestudeerd in 2016. Hij verblijft verder bij ons om bestellingen te voltooien.

Gedurende 4 jaar zijn er geen kandidaten leerjongens gevonden en zouden we dit jaar beslissen wat we met deze richting zouden doen. Mawusé echter heeft in december een grote bestelling ontvangen. Om dit te kunnen realiseren is hij op zoek gegaan naar leerjongens en beroepskrachten. Hij heeft er van elk twee gevonden aan de Ghanese grens. Zij gaan van start in februari. Voor hen hebben we een kamer gehuurd in de buurt van het centrum om de afstand te overbruggen

2018

Mawusé heeft een grote bestelling binnengehaald, dit betekent dat er twee extra wevers dienen te worden aangeworven.

Dovéné is de eerste wever die is afgestudeerd in 2016. Verblijft nog steeds op het domein om de bestellingen te verwerken. Nieuwe kandidaten bieden zich aan in 2017 om de opleiding te volgen. Deze worden eerst getest om te zien of zij een logisch inzicht hebben om deze opleiding aan te kunnen.

2019


Om aan de vraag van bestellingen te kunnen beantwoorden, hebben we naast Dovéné Yawo Sedaho die in ons centrum de weefopleiding achter de rug had, nog 2 wevers in dienst genomen.
 Dovéné heeft zonder enige reden ontslag genomen in oktober 2018 (moet dit er bij)
 Na 10 maanden werken zijn we tot de conclusie gekomen dat we verlies blijven draaien en hebben besloten om het weven eventjes ‘on hold’ te zetten om nieuwe strategieën, ideeën op te doen. Een maandelijks salaris uitbetalen, bleek geen goede keuze te zijn en werkte een laag werktempo in de hand.
Om opnieuw leven te blazen in het weefproject hebben we een nieuwe manier van aanpak besproken.
Als de leermeester een leerjongen heeft gevonden voor deze ambacht kunnen ze de draad opnieuw opnemen. Om hen te motiveren door te werken, wordt hen een voorschot op het loon gegeven en de rest bij de afwerking van de bestelling. Embracing Life koopt de nodige materialen en behandelt de bestellingen. Wij ontmoeten jongeren die geïnteresseerd zijn in de opleiding. Het zijn echter hun vaders die geen toekomst zien in deze traditionele ambacht, waar toch vraag naar is.
Blijft in beraad tot de komst van Kathleen Hales in september.

dd your product description that will be useful for your customers. Add the exclusive properties of your product that makes customers want to buy it. Write your own text and style it in Store properties on Style tab.

Augustin

Augustus


Omheining met prikkeldraad van de overige 3 hectaren + terrein ontdoen van struikgewas en bomen. Op het deel van de gombo, zaaien van bonen.

Bouwen van een verblijfplaats + sanitair. Nodig om controle te houden op het terrein en zodoende diefstal tegen te gaan.

Boring naar water (het graven van waterputten heeft niets opgeleverd…) om klaar te zijn voor het droogseizoen dat in oktober begint. Water op ons terrein zal ook te goede komen voor de omliggende dorpen, die soms 10 km verder water moeten halen!

Starten met kleinvee, zoals schapen en geiten. Het groen en de schil van de pindanoten dient als hun voedsel (ook gedroogd).


September

Verder het terrein ontdoen van struikgewas en bomen. Aanmaken van houtskool. Een tweede oogst van de pindanoten. Planten van Artemisia (anti-malariakruid)


Oktober

Het planten van fruitbomen, diverse citrusvruchten en cacao


November

Oogsten van de maïs, pepers


December

Tijd voor analyse (spinazie vanwege gebrek aan water is mislukt, maïs doet het niet denderend) Opmaken planning en budget 2020.MAART 2018

Augustin die een opleiding volgt in Sichem als ecologisch landbouwondernemer, heeft er al drie maanden op zitten. Naast het kweken van groenten, heeft hij geleerd hoe kippen, eenden en vissen te verzorgen en te kweken. Later volgt nog de verzorging en het kweken van varkens en geiten. Augustin is verschillende keren op bezoek geweest in een viskwekerij waar hij praktische lessen mocht genieten. Onder de theorie viel onder andere hoe ze businessplannen kunnen uitwerken. Na zijn vorming (half september 2018) wordt hij ingezet op het landbouwschooltje op ons terrein te Kati.

Blog Landbouw Klein veeteelt

JANUARI 2018

Drie stempels zijn nodig vooraleer het project van start kan gaan. Sinds juni 2017 zijn we hier mee bezig en nu is het eindelijk zover, de derde  stempel is een feit. Dit betekent dat we van start kunnen gaan. De omtrek van het terrein in Kati zullen we voorzien met een aanplanting van bomen.  De besprekingen over de start van dit project worden aangevat en ook wordt er nagedacht over het begin van een boerderijschool.

SEPTEMBER 2018

Opleiding Ecologisch Landbouwondernemer

Twee mensen hadden we ingeschreven voor deze opleiding. Ze zijn geslaagd in hun examens! De onderhandelingen zijn gestart om samen met nog twee andere personen, die de opleiding hebben gevolgd, onder leiding van de directeur van Sichem, de werkzaamheden voor ons landbouwterrein in Kati op te zetten.

Anekdote: De Prins van Togoville, die we voortaan ‘Commando’ noemen, heeft onze hulp ingeroepen om hem ook een kans te geven deze opleiding te volgen. Verbannen uit zijn geboortestreek moet hij een totaal nieuw leven opbouwen. Als bescherming heeft hij gevraagd om geen foto's van hem te publiceren, noch zijn naam te vernoemen.

 

# landbouw #kleinveeteelt #Kati #Afrika #landbouwer

gallery/kati 1verdoezeld

Opstart landbouwproject te Kati: 16.000 € zonder de eigenlijke infrastructuur!

gallery/dsc02045
gallery/kati

2019

Herinnert u zich nog Augustin die in 2018 een opleiding landbouw en klein veeteelt volgde? Inmiddels is hij volop aan het werk op het stukje grond dat we aankochten in Kati als voltijds landbouwerondernemer sinds eind 2018. Hij werkt er samen met twee voltijdse dorpsbewoners, één nachtwachter en soms worden er lokaal extra mensen gevraagd.  Het terrein ontdoen van struikgewas en wildgroei, en omploegen vraagt heel wat arbeid. Er liggen heel wat stenen, en wortels van bomen moeten er beslist uit.  Er werd een omheining met prikkeldraad aangebracht. Loslopend vee zou gretig snoepen van de aanwezige teelt. Maar ook het betreden van de grond, zou gewoon de planten vernietigen.

Toelevering en transport is altijd een uitdaging. Een klein wandelpaadje is niet bepaald handig als toegang tot het veld dat straks wordt bewerkt. De weg werd intussen verbreed om een connectie te maken met de zandige hoofdweg. Nu kan een motor of auto gemakkelijk in en uit rijden met goederen of leveringen.

Een schuurtje werd gebouwd om de landbouwwerktuigen in te bergen. Een waterput, die twintig meter diep werd gegraven, moet het terrein van het nodige vocht voorzien. De eerste zaaibeurt van gember, maniok en pepers verwachten we in april wanneer het regenseizoen begint.

Maart 2019

 

Een hevige regenbui kan soms lelijk te keer gaan. Dat was het geval in Kati. Onze waterput was, op het moment dat de hemel de sluizen open zette, al elf meter diep uitgegraven. Dat betekent opnieuw beginnen maar deze keer plaatsen we er zandzakken rond om te verhinderen dat weggespoeld water de put insijpelt. Een extra afdakje kan ook wonderen doen.

 

Overal vind men kleine plastiek zakjes voor drinkwater en ons team heeft hiervan gretig gebruikt gemaakt. Ongeveer tweeduizend vijfhonderd pitten van citrusvruchten wisten ze te verzamelen en in deze containertjes te planten. De pitten vertegenwoordigen ondermeer sinaasappel, citroen en pompelmoes. Deze worden dan als jong boompje verkocht.


Inmiddels schiet ander groen boven de aarde uit. Afrikaanse spinazie, gombo, maniok en pepers staan in volle groei.
Het houtafval wordt verbrand tot houtskool en een voorlopig schuurtje gebouwd om het materiaal te kunnen wegzetten.

Juli 2019

 

De oogst van de Gombo in Kati is binnen. Het is een groente dat vooral gebruikt wordt in de dagelijkse voeding als saus. Hier worden ze in schijfjes gesneden en gedroogd om te verkopen tijdens het droogseizoen.
De oorspronkelijke naam is Okra. Meer informatie over de afstamming, voedingsgehalte en toepassingen van deze groente vindt u op de website van Wikipedia.

Daarnaast werd ook voor het eerst de arachide (pinda's) binnen gehaald. Deze worden ook eerst gedroogd en ontdaan van hun schil. Het gedroogde groen en schillen zullen als voeder voor geiten dienen. We hebben ook tricycle aangekocht, om het vervoer van de oogst te kunnen garanderen.

gallery/waterput ineengestort (2)

Het project biedt, in een veilige omgeving, kans aan Augustin en in de toekomst een tweede persoon, die de intense opleiding hebben gevolgd van ecologisch landbouwondernemer, om door te groeien naar een zelfstandige activiteit. Samen te werken als een team en resultaten te behalen. Met de tijd zullen zij gevraagd worden om hun kennis door te geven aan anderen door vormingen te geven i.v.m. ecologisch landbouw voor specifieke gewassen/teelsoorten. Dat houdt dus in dat de personen die op het terrein ingezet worden, de kans krijgen om samen hun kennis te bundelen en activiteiten van een landbouwschool op te zetten, te promoten en te beheren.

Sociaal en economisch, zal het de individuele en collectieve ontwikkeling van de leden van de groep bevorderen door de winst die ze zullen halen uit de verkoop van hun productie voor de bevrediging van hun vitale behoeften. Tegelijkertijd krijgen de mensen van de prefectuur en naburige prefecturen de kans om biologische producten rijk aan vitamines te kopen waarnaar van langs om meer vraag naar is.

De educatieve functie is innovatief in de regio. Het project is ook bedoeld als een experimenteel centrum waar mensen recepten en adviezen zullen komen zoeken voor de ontwikkeling van hun persoonlijke landbouwactiviteiten. Jonge plattelandsmensen die over ecologische landbouw willen leren, kunnen in de toekomst diverse vormingen volgen en de moderne en ecologische methoden leren.

Situatie: het terrein is braakliggend, maagdelijk wild. Ligt op 5 km van de dichtstbijzijnde dorpen en er is nog geen electriciteits- en watervoorziening.

Locatie: Kati

Planning

Oktober - December 2019

 

De focus is en blijft nu toch op ons landbouwproject in Kati. Augustin vond een jonge kerel die hij zal opleiden om hij zijn rechterhand daar wordt. David is zijn naam. Zoals je weet, of niet weet, bouwen we op het domein een verblijf. Het dient als verblijf voor Augustin en David in de eerste plaats, want permanente aanwezigheid is echt wel nodig, kwestie van grijpgrage handjes de kans niet te geven. Natuurlijk is dit niet de enige reden. Hier in België geldt dezelfde regel dat werk in eigen streek wel voordeliger werkt, en dus ja, wanneer de mannen daar in Kati op het domein kunnen verblijven werkt alleen maar in het voordeel van het project. Als derde vanzelfsprekende reden betekent het ook dat Kathleen, wanneer ze in Kati is, daar haar intrek kan nemen. Nu, het huis is dus nog niet af. Er moet nog gevloerd worden, aansluitingen voor water moeten er nog komen, zonnepanelen om energie te voorzien zijn ook nog niet aanwezig. Water is natuurlijk nog een behoorlijke hindernis. Herinner dat onze waterput is dicht geslibd, nadat de hemel de sluizen had opengezet. Dit betekent gewoon dat er zal moeten geboord worden en dat, zoals gewoonlijk, betekent weer centen.
Maar de bestemming van het huis in aanbouw zien we breder dan dit. Er komt ook een klaslokaal in. Hier zouden theoretische vormingen kunnen geven over hoe bepaalde teelten op een ecologisch en biologische manier kunne geproduceerd worden, daarbij in acht genomen met meer meer rendement. We staan uiteraard open voor allerlei landbouwopleidingen waar vraag naar is. Een kantoor wordt er ook voorzien. De noodzaak voor een degelijke schuur / magazijn dient zich ook aan. Alle werktuigen moeten we kunnen opbergen en de oogst dient ook aan de ene kant verwerkt te worden, maar ook gestockeerd tot de dag van verkoop.
Tot dusver zijn alle voorschotten door Kathleen zelf betaald.

We stellen ook vast dat op het land zwermen bijen aanwezig zijn. We willen dit benutten door Augustin en David een vorming te laten volgen bij een imker. Dit betekent dat ons project een zoete wending krijgt in 2020 met eigen honing.

Ondertussen zijn de bananenboompjes gepland. Voordat we de gele vrucht hiervan kunnen oogsten, gaan er wel drie jaren aan vooraf.

Conclusie
De grote uitdaging blijft het boren naar water. We wachten hiervoor tot eind januari gekoppeld aan de volgende werkreis van Kathleen. Dan is het droogseizoen overigens al een paar maanden bezig. Er wordt geboord tot ze het water raken. Je moet nu eenmaal weten dat op het einde van het droogseizoen het waterniveau op zijn laagst zal zijn en het dan het gunstigst is om de boring te laten plaatsvinden.

Kostenplaatje:

 • Waterboring: voorzien 1.500 € - nog 3.000 € extra nodig
 • Bouw en afwerking van het huis is reeds voorzien: 15.000 €
 • Bouw van een schuur/magazijn: 6.000 €


Dat moeten we nog bij elkaar zien te krijgen. Fondsen vinden om te bouwen, is dan ook weer een andere uitdaging. Uw bijdrage via de verschillende acties die we momenteel hebben lopen is belangrijk.

 

gallery/biezie

Doelstelling

De jongeren die reeds een korte opleiding hebben gevolgd werden opgetrommeld om :

 • Het overdekt terras te dichten tot een gesloten klasruimte

 • Het naaiatelier uit te breiden

 • Een boetiek + voorraadkamer en garage op te trekken

Begin 2019 wordt er nog een korte opleiding voorzien voor het laatste gedeelte van de omheining en eventueel het optrekken van enkele kamers voor kandidaten uit verder gelegen dorpen. 

Omheining aanbouwfase 2017

Opleiding Metselen Blog

#Afrika #Opleidingen #Metselen #Onderwijs

Najaar 2018

Nog drie jonge mannen hebben de vorming gevolgd en hebben de omheining van ons opleidingscentrum verstevigd door nog een boord over het geheel te metsen. De omheining is nu volledig klaar! De opleiding nam vier maanden in beslag en met goed resultaat. 

 

Voorjaar 2018

Er wordt nog een korte opleiding van vier maanden voorzien voor drie jonge mannen om het laatste gedeelte van de omheining te bouwen.

2019


Agou-Apégamé

In samenwerking met het bedrijf Freevresco werd er voor het derde jaar een korte opleiding gegeven van 4 maanden.  Drie jongens hebben de opleiding gevolgd van januari tot april 2018. Zij leerden hoe stenen te maken, fundering te leggen, een muur te metsen.  Hierdoor werd de bouw van het overige (3de deel) van de omheining gerealiseerd, de binnenkant.

Op aanraden van het bedrijf kregen nog drie jongens de kans om de opleiding te volgen  van september tot december 2018 waardoor ook  een verstevigingsboord over de gehele muur aangebracht werd.  De opleidingen werden steeds in het droogseizoen gegeven wanneer op het land weinig werk is (september-maart). Deze jongeren genereren dan een extra inkomen en kunnen zich nadien op andere werven vervolmaken.


Februari 2019


Als het kriebelt moet je vertrekken. Half januari is Herwig Deryckere opnieuw vertrokken, richting West-Afrika. In 2017, gedurende de maanden oktober en november, was hij er ook met Chris. Samen hebben ze toen een ICT-klas gestart. Nu is hij er opnieuw voor zes weken.

Inmiddels leidt hij er de opleidingen Microsoft Excel en Microsoft Word. Bij het beëindigen van scholing krijgen de deelnemers een certificaat.

Het personeel van ASFEEN was leergierig en dankbaar voor zijn kennis dat hij met hen deelde


Maart - Juli 2019


In maart zijn de lessen hervat met 5 à 8 personen per module met een frequentie van 3 maal 2 lesuren per week. De leraar, Mr. Napoleon, is deeltijds in dienst.
In  juli werd er  WIFI geïnstalleerd om beter de informaticamaterie te kunnen onderwijzen en toepassen en om zo nog meer jongeren te stimuleren de modules te volgen.
Hiermee proberen wij de digitale kloof te dichten. Vooral leerkrachten en studenten vinden de weg naar deze opleiding.

2018

De kennis onder de cursisten was zo verschillend dat zij eerst getest worden op hun niveau van lezen, schrijven en rekenen om ze dan in groepjes te kunnen verdelen. De modules werden aangepast tot 10 lessen van 2 uren.

De cursisten dragen bij om de leerkracht te betalen.


NOVEMBER 2017

De informatica opleiding die is begonnen in oktober, onder begeleiding van twee vrijwilligers uit België, heeft vijf cursisten een attest bezorgd. Het was een startprocedure die ons in staat moet stellen een evaluatie te maken van het geheel, maar ook naar de toekomst toe hoe we dit op een efficiënte manier verder kunnen uitbouwen. Wij danken uiteraard Christiaan en Herwig voor de belangeloze inzet van twee maanden en alle hulp die nodig was om alles uit de startblokken te doen schieten.

Informatica staat in de startblokken. Twee vrijwilligers, nl. Christiaan De Beule en Herwig Deryckere, ex-bedienden informatica opleidingen bij FOD Financiën, waren gedurende twee maanden ter plaatse:

 

 • het materiaal te checken en te installeren

 • de leerkrachten informatica te screenen (te testen naar hun kennis en vaardigheden)

 • onze medewerkers en die van ASFEEN een intensieve opleiding te geven.

 • te helpen met het opstarten van de cursussen voor de verschillende doelgroepen

Computer opleiding

2017


Het Rode Kruis Vlaanderen schonk afgeschreven laptops en pc’s:

 • 12 laptops in oktober 2016

 • 12 desktoppen, scherm, klavier en muis plus 6 laptops in februari 2017

Het overdekt terras rond de bureau waar de alfabetiseringslessen doorgingen is nu volledig dicht met ramen en een deur. We hopen eind september met initiatielessen te kunnen beginnen. Er is enorm veel interesse bij schooldirecteuren en leerkrachten die willen weten wat een computer zoal kan. Daarnaast is er ook de jeugd die geïnteresseerd is om vormingen te volgen.


Wat dient er nog te gebeuren?

 • De muren dienen nog geverfd te worden

 • Het isoleren van het dak tegen de hitte

 • Het plaatsen van een extra zonnepaneel

 • Het plaatsen van twee ventilatoren

 • Het kopen van een 15-tal krukken

 • Het aankopen van een scherm voor projecties

 • Het aankopen van een bord


12 draagbare computers en 12 desktops staan klaar voor gebruikINFRASTRUCTUUR die extra werk vragen

De gewelddadige regens beginnen de fundamenten van de muur op het zijpad aan te tasten. Er moet een betonnen gracht worden gegraven om het water af te voeren, waardoor het pad toegankelijk blijft voor voetgangers.
 
De elektriciteitspaal met de meter moet worden verplaatst. Het bevindt zich momenteel in de opening van de garagepoort. De winkel, de opslagruimte en de garage moeten nog worden voltooid wat betreft de vloer, dak, raam en deur. Op dit moment kweken we planten! Het is noodzakelijk om lampen op de muur van de behuizing te plaatsen om 's avonds de grond te verlichten. Het is noodzakelijk om 2 grote en 2 kleine metalen poorten aan de behuizing te installeren. Schilder- en verfraaiingswerken moeten nog worden gedaan.

Toekomstige projecten

Individuele steun

#opleiding  #individueleopleiding #Afrika

Het spreekt vanzelf dat we beperkt zijn in het zelf organiseren van opleidingen. Er wordt gefocust op wat de gemeenschap het meest dient, zoals alfabetisering, metsen enz. Dit neemt niet weg dat er steun kan worden verleend wanneer iemand in een opleiding wenst te stappen, die door de vzw niet wordt georganiseerd. Het gaat hem hier dan om een individuele steun dat uiteraard totaal afhankelijk is van ons budget.

OKTOBER 2018

De Universitaire opleiding geografie  van Honoré Amekou werd individueel gesponsord. De cursus begon drie jaar geleden.

Steun aan de organisatie van Ajescof-mir van Edwige, een jonge ondernemende journaliste.

Gift van schriften en stylo's voor kansarme kinderen in het Vaughan gebied.

2019

Herwig is opnieuw in Togo voor zes weken. Individuele steun betekent niet altijd AAN één persoon, maar ook VAN één persoon ten behoeve van meerderen. Onze gast ontving van een tandarts uit België een schenking. Een vrachtje tandpasta en tandenborstels. Hij zou daarmee in Togo aan de slag gaan, wat betreft hygiëne. Inmiddels heeft hij de kinderen uit de lagere school niet enkel geleerd, hoe goed tanden te poetsen maar hun ook verteld over het belang van een goed onderhouden gebit.

Honoré Amekou – 4de en laatste jaar universitaire opleiding geografie te Lomé

Augustin Wodokpoe – opleiding van ecologisch landbouwondernemer te Sichem

Prins Asrafo Plakoo-Mlapa – idem, opleiding van ecologisch landbouwondernemer te Sichem


Niet minder belangrijk is de aanleg van andere infrastructuur die het opleidingcentrum tot een geheel maken. Uiteraard wordt voorrang gegeven aan de opleidingen zelf, maar de aanleg van sanitair (toilet) was essentieel, maar ook een kantoor en onlangs de omheining van het ganse domein. Meteen sluit dit laatste aan bij de opleiding metselen.

Locatie opleiding:

Agou- Apégamé maakte deel uit van de metselopleiding


Andere infrastructuur

foto1: omheining domein
foto2: kantoor
foto3: onderconstructie toiletten
foto4: sanitair


Coöps

gallery/zambia-861579_1920

De feitelijke vereniging 'Vriendinnen van Zambia' is een feitelijke vereniging opgericht in 2015 onder Hilde van Haute.


Missie

Zij steunen projecten in Zambia, met de nadruk op zelfredzaamheid van de bevolking. O.a. door onderwijs en ondernemerszin te stimuleren. Ook kinderen en specifiek weeskinderen zijn hun zorg. Dit in samenwerking met plaatselijke vrouwen en een congregatie van zwarte zusters. Ze geloven er sterk in dat zijzelf met de nodige middelen het heft in eigen handen nemen en ervoor zorgen dat er op langere termijn door educatie en landbouw een duurzame ontwikkeling is in Zambia.


Projecten

 • Santa-Maria hospitaal

 • Sint-Fidelishospitaal

 • Weeshuis Kacema Musuma

 • Tetekela Day Care Centre voor kinderen uit de sloppenwijken


In het kader van Music for life is er een school die een actie wil organiseren (PTS Trail op  30 november). Met dit geld willen we meebouwen aan een school voor het Tetekela Day Car Centre gelegen aan de sloppenwijken in Kasama, Zambia. Vandaar onze samenwerking als vzw met 'Vriendinnen voor Zambria' . Embracing Life vzw is geregistreerd op Music for life.


Doelgroepen

 • Plattelandsbevolking
 • Kinderen en jongeren
 • Vrouwen

Thema's

 • Landbouw, veeteelt en/of visserij
 • Watervoorziening
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs

Contact

vriendinnenvanzambia@hotmail.com
telefoon: 0474 19 45 49

Steun

Gift: BE74 7360 1707 6007Embracing Life is goedgekeurd als goede doel bij Music for life/de warmste week.  In dit kader is er een samenwerking met de 'Vriendinnen van Zambia'.

gallery/logo

Een erkende vzw is gehouden jaarlijks een algemene vergadering te houden. We koppelen het nuttige aan het aangename door er telkens een kaas- en wijnavond aan te koppelen met een foto- of videoreportage

AGENDA

#activiteiten #embracinglife #togo #opleidingen #educatief

Algemene vergadering

April 2020
gallery/algemenevergadering2020
Stand aanwezig op
Activiteiten van de afgelopen jaren

19 mei te Gent : Goûts de Gand (beurs)

29 juni te Brugge : Feest in het park (beurs)
27 juni te Melle: Bib Infoavond over Voodoo (eigen activiteit)
7 juli in Melle: Wereldfeest Melle (Melse Feesten - beurs)
10 augustus te Melle: Afrika in je Straat
31 augustus te Melle: Zomergloed (eigen activiteit)

6-7-8 december : Pop-up geschenkenbeurs te Melle

07-08 december: Oxfam geschenkenbeurs te Mariakerke (10 - 18u)

14 december: kerstmarkt op camping Canteclear te Munkzwalm

 

Naam  
E-mail  
Stad en Postcode  
Adres  
Bericht  
  

De persoonlijke gegevens die u doorgeeft worden in het register van vzw Embracing Life bijgehouden, enkel voor intern gebruik. In geen geval wordt uw informatie doorgegeven aan derden.  In overeenstemming met de Privacywet van 25 mei 2018, kunt u dit register inzien en ze ook wijzigen indien nodig door ons hiervoor te contacteren. U kunt deze vraag rechtstreeks richten aan de voorzitter van de vzw op de contactpagina.

Bestuursleden en actieve medewerkers worden gevraagd ook de adresvelden in te vullen

Aanvraag
nieuwsbrief


Contact vzw Embracing Life België

Naam  
Email  
Bericht  
Bijlagen  
  

Embracing Life Togo

Lokaal verantwoordelijke

Mr Bibio ADJIGNON - +228 99 55 01 79

 

Vrijwilligers algemene werking

Mme Brigitte AGUIGAH - +228 99 56 55 79

Mr Bibio ADJIGNON - +228 99 55 01 79

 

Bankgegevens :

BTCI – IBAN 
TG80 3702 4010 3002 2582 8001 0192 
BIC BTCITGTG

Voorzitter en Oprichter vzw
Kathleen HALES
Embracing Life vzw
Spoorlaan 53 - 9090 Melle
Secretariaat: Begoniastraat 27 -9052 Gent
Tel.0495 38 39 98 na 19u

gallery/kathleensmall
gallery/bibio

Steun via Giften wordt integraal besteed aan het project.

U bent automatisch lid voor het kalenderjaar dat u het bedrag hebt overgemaakt

Bankrelatie
IBAN BE23 0015 8200 1591
BIC GEBABEBB

Embracing Life vzw / asbl
Spoorlaan 53
9090 Melle

Mededeling: Gift
 

FISCALE AFTREKBAARHEID

Stortingen zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40€ !!!
GOED NIEUWS !!! De fiscale attesten 2020-2023 zijn goedgekeurd.

Jaarlijks hebben wij een aantal activiteiten. De opbrengst van de activiteiten gaat integraal naar de werking van de vzw.

We hebben het over:

 • Zomergloed

 • Afrika in je straat

 • De kaas- en wijnavond (alg. vergadering)

Het is een kans voor u om kennis te maken met Embracing Life vzw.  Het is een kans voor ons om het gezicht te kennen van de persoon die het project steunt en wat hem of haar drijft.

De Afrikaanse bevolking heeft iets met ritme, dat is alomgekend. Wanneer men de mannen in het weefatelier aanschouwt, heeft men zin om te dansen.  De cadans van het weefritme gaat synchroon met de beweging en de voeten. Op deze manier ontstaat een schitterend weefsel dat foutloos aan elkaar sluit en een pracht van kleuren openbaart.

Design House Winchester (U.K.) heeft ook deze weefstoffen in haar collectie opgenomen.

Design House is één van de leidinggevende interieurbedrijven  met showrooms in de mooie stad van Winchester en in Portsmouth. Voorzitter Katkleen Hales' neef's baat twee designwinkels in het Verenigd Koninkrijk. De geweven stoffen, afkomstig uit het weefatelier van ons project werden tot exclusieve kussens verwerkt die thuishoren in gezellige en design interieurs. Of hoe men dat in het Engels bekroond met de titel 'een must-have'. De kussens zijn ook verkrijgbaar op onze stand en tijdens activiteiten van de vzw.

gallery/designhouse
gallery/cussions
DOOR DEEL TE NEMEN AAN DE ACTIVITEITEN
DesignHouse

Embracing Life stand

Kathleen Hales, voorzitter van de vzw Embracing Life probeert zoveel mogelijk aanwezig te zijn op culturele activiteiten, exclusieve markten en kerstmarkten.

Op de stand worden artikelen te koop aangeboden waarvan de opbrengst gaat naar de vzw.

U kunt de Agenda raadplegen om te zien waar en wanneer u de stand kunt bezoeken 

Apégamé in Engeland

Steun

gallery/approved-1966719
gallery/trooper

Het contact met de minister is er vroeger dan verwacht, volgende week wil hij nogmaals een ontmoeting. Het is vrijdag (20 september) en de boekhouding van Kati is aan de beurt, denken over hoe we alle gegevens overzichtelijk en analytisch kunnen samenstellen.
De problemen met de radiator zijn nog niet van de baan, hopelijk kan de mekanieker dit weer in orde brengen.

 

 

Misschien moeten we nog een opleiding kantoor inrichten, althans dit zou je jezelf beginnen afvragen als je administratieve mallemolen van hier ervaart.  Het is inmiddels woensdag 18 september en ik begeef me naar het hoofdkantoor van de BTCI-bank. Sinds 18 maanden is er een nieuwe dame aangesteld om onze bankrekening te beheren en telkens we geld willen afhalen, zijn er nieuwe regeltjes. Deze keer zou ik altijd als eerste een cheque moeten ondertekenen ook al ben ik in België. Begrijpen wie begrijpen kan. Tijdens een vorige editie van het bezoek aan dit kantoor, hebben we anderhalf uur gewacht in de zoektocht naar ons dossier. Na het heen en terugwerpen van mapjes bleek uiteindelijk dat onze papierberg in het verkeerde mapje stak. Niet dat wij moeilijk zijn, zo hebben we alle paperassen, pasfoto’s, handtekeningen, enz. eens opnieuw gedaan om het haar gemakkelijk te maken en nu is het nog niet ok? Stuur je mails, vallen die door de vezelbekabeling, want aan de andere kant van de lijn, ontvangt men ze niet. Mijn geduld ging over het lijntje, want ook al schotelde ik haar leesbevestigingen voor, de mails had ze niet ontvangen. Ik vroeg om de overste, de grens was bereikt en op een half uur was alles geklaard.
De dag ronden we af met een prijzenbevraging van vloertegels, zonnepanelen, kookfornuis, koelkast. Maar aan kwaliteit hangt een behoorlijk prijzenkaartje. In de supermarkt doen we nog de aankopen voor de resterende periode van de maand september.

De bewaker herkende mij meteen en vertelde mij dat de minister er was. Het is donderdag 19 september en ik bevind me weer in het Ministerië.  Papierke, reden bezoek, visitekaartje 😉.

De secretaresse kwam binnen en zei me dat ze net op het punt stond me te bellen. De afspraak is morgen om 9u. (Ik dacht ‘in je wildste dromen).  ‘Morgen komt het mij niet uit, ik wacht nu al twee jaar om hem te spreken. Ik ben hier opnieuw, de minister is er ook, dus vijf minuten ten hoogste, als dat mag. Ik ga deze keer niet weg vooraleer ik hem gesproken heb. Een aanpak met fluwelen handschoen, maar eronder staken gescherpte klauwen. En dan zie je het scenario keren: de minister is helemaal vergeten dat hij morgen een afspraak met je had. Je kan hem nu spreken. (Ik dacht: eureka de wonderen zijn de wereld nog niet uit).

Had hij niet als eerste gesproken, had ik hem niet zien zitten, in dit ogenschijnlijk auditorium dat zijn kantoor was. Maar goed, hij zei, dat hij het dossier al had ondertekend. Mijn wenkbrauwen verplaatsten zich op mijn gezicht. Sorry, zei ik, dat is niet wat ze mij vertellen, uw handtekening zou nog ontbreken. De met steekpenningen- en Belgische vertroetelde chocolade waarde heer Honoré kreeg het ‘bevel’ het dossier onmiddellijk te brengen. De handtekening ontbrak, ik werd met waarheid bezegeld. Nu ik kan ook een zoet klinkend woordje praten dat een heel gestructureerde ondergrond heeft en je gewoon niet ziet aankomen. Dus vroeg ik hem of hij aanwezig was op de begrafenis van de oom van de president. Ik ontving een ja met vraagtekens erachter. Het was een grote tent op het voetbalplein in Apégamé, u, de familie en gasten, de maaltijd werd. Opnieuw een ja met zonnodig nog meer vraagtekens. (En nu stapte ik uit de duisternis 😊 ) ‘Wel, rechtover dit plein is ons opleidingscentrum. De koks hebben gebruik gemaakt van onze faciliteiten om het eten te bereiden’. De bal was binnen, 0-1 was gescoord, de reactie van het aanwezig publiek afwachtend en ja hoor…. ‘Fascinerend’, zei hij en ondertekende ons dossier ‘als ik naar Brussel kom, nodig ik je uit op een diner! We houden contact’. B I N G O!!!!

De secretaresse maakte kopieën en zelfs foto’s van ons. Hij gaf me een door de secretaresse aan-het-oog-ontsnapte knuffel, tikte mijn nummer in zijn gsm, stuurde me een smsje om te zien of het nummer klopte en herhaalde ‘we houden zeker contact’.

Ik ging als een kip naar binnen, maar kwam als een haan naar buiten. In de namiddag bezocht ik Ria Etienne nog, net op tijd, de volgende morgen vertrokken ze naar België voor een maand.

De auto is na goedkeuring voorzien van een attest voor aanvraag van de nummerplaat. Alleen lekte de radiator nog en hiervoor zou de mekanieker de volgende morgen langskomen. Het was de bedoeling dat we nog naar de markt zouden gaan om prijzen op te vragen van de gombo, pinda's, mais... maar helaas. Een regenbui... en als het hier regent, wordt het een kleine rivierstroom.

 

 

Het is maandag, de mekanieker en zijn hulp komen de auto halen voor volledige revisie. Na enkele inkopen te hebben gedaan, bereid ik me voor om morgen (lees: opnieuw ...) de minister te ontmoeten in verband met de erkenning van onze werking in Togo. Er is licht aan de horizon en dag heet dinsdag 17 september. Ministerbezoek. Bibio en mezelf vertrekken. Het begint al goed… papierke invullen met de reden van ons bezoek (ik had misschien het eerste exemplaar twintig keer kunnen kopiëren). Visitekaartje afgeven (wedden dat ze met het aantal kaartjes dat ze intussen van mij hebben ontvangen, hun bureau behangen? 😅). Bibio en ik zitten in de wachtzaal. De secretaresse liet iemand weten dat hij op een ander moment moest terugkomen (waar heb ik dat nog gehoord?). Wij kregen hetzelfde te horen, zij zouden ons zou bellen voor een afspraak. Zucht… Een bewaker in de gang raadde mij aan om donderdagvoormiddag terug te komen omdat er dan minder volk aanwezig is. Bibio is jarig, dus even samen gaan eten. Het Chinese eten vond hij verrukkelijk (hebben ze hier dus ook). De wagen is intussen ook terug.

 

 

Weekend!!! (13-14-15 september). De auto mag eindelijk de haven uit en de chauffeur is die dus gaan halen, maar zonder nummerplaat moeten we toch wat de hoofdwegen vermijden, zo gaat dat hier.  De volgende dag baan ik mezelf naar de eigenaar van het huis in Lomé dat ik huur. Voor de rest eist Elaïs, het dochtertje van Bibio en Gloria, die hier in het huis verblijven, vandaag al mijn aandacht op. Als die kleine juffer haar zinnetje niet krijgt, krijst zij heel de buurt wakker en dat kan ze gemakkelijk wel een uur volhouden, dus handen vol. Gloria werkt tijdens de week als stagiair in een restaurant. De werkuren zijn niet anders dan bij ons, om half zeven vertrekt ze en tien uur ’s avonds is ze thuis. De zondag is ze thuis. M.a.w. ’s avonds en in de weekends ben ik gebonden…

Hoewel ze haar dochtertje amper ziet, gaat ze er alleen op uit om haar familie te bezoeken.

Tijdens de week brengen we Elaïs naar de kinderopvang.  
Ter info: huur huis Lomé is voor eigen rekening

 

 

Woensdag 11 en donderdag 12 september… tijd om naar het departement te gaan en mijn visum af te halen. Vandaag moet ook de auto volledig betaald worden, dus even langs de bank. Tenminste dat dacht ik, auto betalen. Je weet waar je begint, maar niet altijd waar je eindigt en dat was vandaag dus ook weer niet anders. De rekening werd gemaakt:

 • Som auto
 • Haventaks
 • Wegentaks
 • Verzekering
 • Commissie tussenpersoon 1
 • Commissie tussenpersoon 2
 • Commissie tussenpersoon 3
 • Commissie tussenpersoon 4
 • Commissie tussenpersoon 5
 • Commissie tussenpersoon 6

Totaal…..😏

In de namiddag had ik een afspraak met het consulting bedrijf Pasyd. We hebben geen vertegenwoordiger/coördinator voor onze activiteiten, en toch is er een permanentie nodig in ons opleidingscentrum. Zij raden mij een stagiair aan te nemen (lage uitgave)… Probleem is dat zo iemand geen ervaring heeft en bijgevolg begeleiding nodig heeft. Je moet je hiervoor een online aanvraag voor indienen en dan …. afwachten. Uit ervaring weet ik dat in het woord wachten, veel a’s voorkomen hier in Afrika.
Donderdag een dagje thuis gebleven, wat schilderen aan een vlinder die ik via cargo had laten overkomen, er rest me alleen nog de afwerking.

 

 

Vandaag gaat het richting Kati. We zijn dinsdag 10 september, we gaan de staat van de weg daarheen eens nazien want de vrachtwagen voor de waterboring geraakt er maar niet door (foto)! Ook de bouw van mijn huisje raakt, wegens de hevige regens niet af. Of ik nog in de gelegenheid zal zijn om er een nachtje te slapen wordt alsmaar kleiner. Ik had er nochtans zo op gerekend, maar goed, het is niet anders…
We gaan even richting Agou. Aimée, onze vrijwillige penningmeester was aanwezig, en dat is altijd goed om even polshoogte te nemen van de situatie. En dan is het weer tijd om huiswaarts te keren richting Lomé.
Ter info: bouw huisje Kathleen is voor eigen rekening

 

 

Maandagmorgen heeft zich aangeboden en we zijn 9 september. Praktische zaken vandaag en dat begint met een trip naar het departement om mijn visum te verlengen en een bankbezoek voor wat financiële middelen. Aan de haven zoek ik mezelf een tweedehandswagen en het wordt een Toyota Yaris. Je vraagt jezelf af wat het baat een groenere wagen aan te kopen in het Westen als dit voor de euronormen-gedumpt exemplaar gewoon op deze aardbol blijft verder rijden. Maar goed Toyota is hier het merk en wisselstukken bij hopen. Testritje gedaan, voorschot betaald. En dan is het tijd om Sonja uit te zwaaien…
Ter info: aankoop 2dehandswagen is voor eigen rekening

 

 

Het is vandaag zondag, dus we houden het rustig. Sonja had nog afgesproken met mensen die zij kende. Nadien trakteerden we onszelf op een nagelkuur in de buurt, dat Sonja leek te kennen.  Dat was toch wel even wennen, want het is niet mijn ding. Maar goed met gekleurde nagels begonnen aan onze laatste avond samen in Togo. Morgen vertrekt Sonja, dus gaan we in op een uitnodiging van een jong gezin, die samen iets wil gaan eten.

 

 

We houden het vandaag zondag rustig. Sonja had nog afgesproken met mensen die zij kende. Nadien trakteerden we onszelf op een nagelkuur in de buurt, dat Sonja leek te kennen.  Dat was toch wel even wennen, want het is niet mijn ding. Maar goed met gekleurde nagels begonnen aan onze laatste avond samen in Togo. Morgen vertrekt Sonja, dus gaan we in op een uitnodiging van een jong gezin, die samen iets wil gaan eten.

 

Om het patrimonium in Lomé van de fetisj markt te beschermen moest je betalen, maar ook voor elke foto dat je zou nemen. Het is zaterdag 7 september en de afwezigheid van bezoekers op deze markt is duidend, wat niet te verwonderen is met de betaalpraktijken die er heersen. Sonja bezocht het dan maar alleen, op zoek naar een krokodillenkop, wat ze niet gevonden heeft.

Het was tijd om de kamer wat op te ruimen en wat inkopen te doen bij boetiekjes in de buurt. We eten wat in het restaurant van de universiteit. Daarna brengen Bibio, Sonja en mezelf een bezoek aan kunstenaar Jean Koumy, die Sonja heeft uitgenodigd.

 

Vrijdagmorgen 6 september startte om 3u30 opgestaan met de bedoeling naar een plaats te rijden waar we nijlpaarden zouden zien die rond het ochtendgloren zich land naar water verplaatsten. We hadden echter pech, want zij hadden ons een verkeerde plaats doorgegeven. De chauffeur had zo zijn eigen willetje en de richting volgen die wij hem uitlegden, stond niet in zijn programma.  Uren hebben we in de auto doorgebracht om uiteindelijk toch op bestemming te komen, maar wel veel te laat. In het dorp Afiko werden we hartelijk onthaald. Twee jonge mannen stonden klaar om ons een belevenis te bezorgen die we niet vlug zullen vergeten. Sonja en ik mochten elk in een piroque (bootje) plaats nemen. We ging het meer op en er heerste een stilte, zo sereen, omgeven door een adembenemende natuur, zo zuiver, zo onaangeroerd. Maar geen spoor van nijlpaarden. De jongens gaven echter niet op. We zouden geen rechtsomkeer maken zonder nijlpaarden te hebben gezien. En daar in de verte dook een moeder nijlpaard op en haar jong. Het leek of ze een spel speelden, nu zie je ons, nu zie je ons niet, kopje boven, kopje onder. Heel dicht konden we echter niet naderen en om een foto te trekken op het juiste moment, lukte ook niet… Tijd om terug te varen naar het dorp. Daar gaven de jongens ons nog wat uitleg over de Voodoo en hun fetisj.

Het volgend bezoek bracht ons naar Sichem. Directeur Antoine trakteerde ons op een lekkere lunch en dat was een aangename afwisseling op de snelle knabbels van de afgelopen dagen. De chauffeur bracht ons terug naar Lomé, maar bleef halsstarrig voor de deur wachten, want hij wou extra geld. Zoiets kwam hier regelmatig voor. Ook al had hij zelf de trip onnodig langer laten duren dan nodig. Uiteindelijk is Sonja gezwicht onder luidkeels geroep waarvan ik de inhoud hier niet wens te herhalen.

 

Het is donderdag 5 september en samen met Sonja, bezoeken we La Maison des Esclaves. Onderweg gaan we nog even langs bij een soort beurs, waar heel wat Bio producten, zalfjes, eetwaren, thee en dergelijke te vinden waren. Bij onze bestemming stoten we op een groep mensen die ‘Jeke Jeke’ vierden (foto's). Witgeschilderde gezichten met een haartooi van groen gewas en kledingversiersel. ‘Jeke Jeke’ is een festival waar ze hun dankbaarheid uiten voor al het positieve dat hen ten deel valt.

Op het domein van La Maison des Esclaves, ken ik een artiest beeldhouwer, waar ik al verschillende kunstwerkjes heb gekocht. Hij kreeg deze keer een opdracht van mij. Wat het is, zal op een later moment bekend gemaakt worden…

In het Hotel du Lac, hebben we samen wat gedronken en genoten van het uitzicht voordat we de trip verderzetten naar Togoville. Daar hebben we een fetisj bezocht en hem om een orakel gevraagd. Dit is iets persoonlijk en is toch wel apart om dit eens mee te maken.

Daarna ging de rit naar Tabligbo, op zoek naar een hotel om te overnachten. De dag hebben we besloten na nog wat te hebben rondgewandeld en een bezoek aan de markt.

 

Als laatste voorbereiding op deze langdurige werkreis baande ik me nog even naar Brussel, naar de ambassade van Togo om mijn visum af te halen. Woensdag 4 september raakten de vliegtuigwielen  de luchthaven van Lomé aan. Ik werd opgewacht door één van de vrijwilligers, Bibio. Een taxi bracht ons naar huis. Ik huur een huisje in de hoofdstad Lomé, waar Bibio met zijn vrouw Gloria en dochtertje Elaïs (2 jaar ondertussen) het huis bewonen. Het is altijd een leuk weerzien.

Deze keer deel ik mijn kamer met Sonja Van Bockstael. Zij werkt deeltijds voor FAAB en kijkt altijd mijn rapporteringen na voor ik die doorstuur naar de verschillende instanties. Zelf heeft zij een vzw en geeft les in Afrikaans dansen. In dat opzicht werd ze gevraagd om in Togo een week les te geven. Daar heeft zij nog een week extra vakantie aan gekoppeld en in haar vrije tijd gingen we samen op stap. Ze zou opnieuw vertrekken op 9 september.

Ter info: Visum Togo: € 20 - Treinreis Brussel Heen & Terug - Visum België: €100

Wet op de privacyverklaring GDPR 25 mei 2018

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor vzw Embracing Life van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van de diensten, en welke rechten u als gebruiker van deze diensten heeft. Alle persoonsgegevens die u aan vzw Embracing Life toevertrouwt zullen met de nodige zorg worden behandeld.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens

De persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Wij bekwamen uw gegevens op één van de volgende manieren:

 • U gaf op vrijwillige basis uw persoonlijke gegevens door om op te nemen in een adreslijst voor het ontvangen van de nieuwsbrief van Embracing Life vzw
 • We hadden contact met u via e-mail en waardoor u automatisch in de mailinglijst voorkomt. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees, tenzij u bij het verstrekken van uw e-mailadres aangegeven hebt geen nieuwsbrief te willen ontvangen.
 • U had contact met onze diensten inzake de werking of activiteiten van de vzw. Hierdoor werden uw gegevens opgeslagen in een database.

Iedere nieuwsbrief/mailing bevat een afmeldlink. Indien u zich uitschrijft zullen wij uw e-mailadres verwijderen van de lijst.

Andere partijen

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere bedrijven of instanties tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. De partijen die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst is de overheid voor aflevering van de fiscale attesten bij giften en donaties. Persoonsgegevens kunnen door ons ook aan bevoegde instanties worden verstrekt, als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat bij een vermoeden van fraude aangifte bij de politie kan worden gedaan.

Disclaimer op de website

Op de website werd bij aanvang een disclaimer aangebracht. Deze luidt als volgt:

Embracing Life vzw besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan Embracing Life vzw niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is. Embracing Life vzw behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Embracing Life vzw verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal er na melding hiervan aan de webmaster via de contactpagina overgaan worden tot verbetering of aanvulling.

Sommige juridische teksten zijn beschikbaar op de website. Omdat het niet mogelijk is de authentieke weergave van een officiële tekst te waarborgen, herinneren wij eraan dat enkel de teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad geldig zijn.

Embracing Life vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Embracing Life vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site van Embracing Life.

Ons ondernemingsnummer is BE 0811.114.196

Privacyverklaring

Embracing Life vzw hecht veel belang aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de registratie en het beheer van giften, de registratie en opvolging van vragen en inschrijvingen en werving- en communicatiedoeleinden. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang en verbetering van de verzamelde persoonsgegevens. U hebt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor werving- en communicatiedoeleinden. U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren: Embracing Life vzw, de Voorzitster, Spoorlaan 53, 9090 Melle of via onze contactpagina

Kopieerrecht

De teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items op deze site zijn beschermd door het (intellectuele) eigendomsrecht en foto's van pixabay.com . Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Embracing Life vzw.

Cookies

vzw Embracing Life vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar website kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. vzw Embracing Life wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op de website worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst vzw Embracing Life u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. vzw Embracing Life wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. vzw Embracing Life heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle pagina's van de website, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die vzw Embracing Life aanbiedt en die toegang geven tot vzw Embracing Life content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en wordt dus beschouwd als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

vzw Embracing Life kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt via de nieuwsbrief en facebook en geldt vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

De naam van de cookies die vzw Embracing Life gebruikt is: PHPSESSID

Doel: Hiermee behoudt u de status van de gebruikerssessie voor alle verzoeken

Duur van de opslag

Uw gegevens worden bewaard voor zolang als u zelf aangeeft. Met andere woorden, wanneer u uzelf uit de nieuwsbrief/mailing schrijft, worden automatisch uw gegevens in onze bestanden verwijderd.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken. Dit kan door eenvoudig de vraag te stellen, u vindt onze contactgegevens onderaan.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hierboven. U hebt het recht om:

 • uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben; × het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • de toestemming die u hebt gegeven in te trekken;
 • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil in verband met onze website of facebookpagina behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Oost-Vlaanderen met uitsluiting van iedere andere rechtbank.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten, zodat we u vragen af en toe de privacyverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt gewijzigd. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring steeds zullen blijven overeenstemmen met de hogervermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Elk gebruik dat er van de diensten wordt gemaakt is onderworpen aan de bepalingen van de op dat moment geldende versie van de privacyverklaring

De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Contactgegevens:

Naam organisatie: vzw Embracing Life
Adres: Begoniastraat 27 -9052 Gent
E-mail
Telefoon: +32  495 38 39 98   na 18u

 

Datum wijziging GDPR: 7 januari 2020

Kopieerrecht

Copyright ©

Embracing Life vzw. Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer - Privacy - Cookiebeleid