Embracing Life is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in maart 2009. internationale organisaties focussen zich op gemeenschapsvlak . Onze aanpak is uniek omdat de lokale bevolking betrokken is in het gehele project. Hierdoor krijgt de bevolking een gevoel van eigenwaarde, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Ons doel is het bevorderen van onderwijs en beroepsopleiding bij zowel jongeren als volwassenen, sociale herintegratie van straatkinderen, sensibilisatie van de jongeren en volwassenen om in hun land te blijven. Het creëren van werkgelegenheid

De vzw probeert de bewustwording rond investeringen in onderwijs en opleiding op te schroeven in die landen waar tal van mensen een hopeloze uitweg zoeken naar Europa, en dus ook België. Als gevolg van onvoldoende of ontoereikende tewerkstelling ontstaat armoede. Tegelijkertijd heeft Europa heel wat te maken met een vluchtelingenstroom omwille van valse propaganda vanuit de landen van herkomst. Reportages, nieuwsbrieven, publicatie op sociale media, en activiteiten vormen een gevarieerd geheel in de werking van Embracing Life in België.

Embracing Life werd opgericht door Kathleen Hales in 2009. Haar sociale bewogenheid naar minderbedeelden toe, een bezoek in 2005 naar West-Afrika, vormden de perfecte ingrediënten om wat te gaan doen voor de bevolking ter plaatse. Haar jarenlange ervaring als hoofdboekhoudster kon hier alleen maar positief toe bijdragen. Alleen wou ze de financiële inzet van zovele mensen die het project wilden ondersteunen, niet zien verloren gaan aan werkingskosten e.d. waar grote organisaties vaak mee te kampen hebben. De opbrengst moest volledig aan het project worden gewijd. Een lastige opgave, maar niet zonder vrucht, inmiddels staat in het dorp Apégamé, waar het project is opgestat, een gebouwencomplex die onderdak biedt aan cursisten die zich aanbieden voor het volgen van de cursussen alfabetisering, naaien, weven en binnenkort ook ICT.

PLANNING - CIJFERS - STATUTEN

JAARVERSLAGEN

STATUTEN

HOME

WERKING

Algemeen

Planning


FONDSWERVING

Geef het project zuurstof

Shop & Stand


EVENEMENTEN

Agenda

 

OPLEIDINGEN

Naai- en Weefatelier, Alfabetisering...

 


VISUEEL

Beeldverslag


BLOGS

Werking België

Werking Apégamé

CONTACT

Voorzitter

facebooktwitter

 


PUBLIEKE RELATIES

Pers

Design House

Peterschap


Laatste nieuwsbrief