gallery/défilé

De vzw probeert de bewustwording rond investeringen in onderwijs en opleiding op te schroeven in die landen waar tal van mensen een hopeloze uitweg zoeken naar Europa, en dus ook België. Als gevolg van onvoldoende of ontoereikende tewerkstelling ontstaat armoede. Tegelijkertijd heeft Europa heel wat te maken met een vluchtelingenstroom omwille van valse propaganda vanuit de landen van herkomst. Reportages, nieuwsbrieven, publicatie op sociale media, en activiteiten vormen een gevarieerd geheel in de werking van Embracing Life in België.

Embracing Life werd opgericht door Kathleen Hales in 2009. Haar sociale bewogenheid naar minderbedeelden toe, een bezoek in 2005 naar West-Afrika, vormden de perfecte ingrediënten om wat te gaan doen voor de bevolking ter plaatse. Haar jarenlange ervaring als hoofdboekhoudster kon hier alleen maar positief toe bijdragen. Alleen wou ze de financiële inzet van zovele mensen die het project wilden ondersteunen, niet zien verloren gaan aan werkingskosten e.d. waar grote organisaties vaak mee te kampen hebben. De opbrengst moest volledig aan het project worden gewijd. Een lastige opgave, maar niet zonder vrucht, inmiddels staat in het dorp Apégamé, waar het project is opgestart, een gebouwencomplex die onderdak biedt aan cursisten die zich aanbieden voor het volgen van de cursussen alfabetisering, naaien, weven en binnenkort ook ICT.

Om het kwartaal wordt er een vergadering georganiseerd met de organisatie ASFEEN waarvan Mme Brigitte Aguigah poolshoogte neemt van de stand van zaken en advies geeft.

Ons project heeft nood aan positieve energie. Broodnodige zuurstof die gewoon het vallen of opstaan van ons project betekent.  Via giften of lidgeld kunt u zich engageren in een werking die niet alleen vruchten afwerpt maar waar u rechtstreeks bijdraagt aan de educatieve, sociale maar ook emotionele toekomst van vrouwen, mannen en kinderen.

 

Algemeen

gallery/logoextralargezonderachtergrond

DOELSTELLING VOOR 2018 

Wij streven naar het vormen van een Niet Gouvernementele Organisatie

* deze informatie is enkel beschikbaar in het Nederlands