Jaarlijks organiseren we op het einde van de zomer een terugkerende activiteit: Zomergloed. Sympathisanten en vrienden worden uitgenodigd op een Paëlla-avond met daarna steevast een film over de bezoeken aan het project in Togo. Tegelijkertijd worden artikelen aangeboden tot steun van het project. 

Agenda

2017

2018

gallery/algemenevergadering 2018
gallery/a5afrikainjestraat2017
gallery/2017zomergloedcorr

Zomergloed

Afrika In Je Straat

Algemene Vergadering

Stand Embracing Life

Ten huize van de voorzitter Kathleen Hales wordt er jaarlijks een opendeurdag georganiseerd waar je kennis kan maken met de inhoud en de doelstellingen van het project.

Algemene Vergadering
Een erkende vzw is gehouden jaarlijks een algemene vergadering te houden. We koppelen het nuttige aan het aangename door er telkens een kaas- en wijnavond aan te koppelen met een foto- of videoreportage

Doorheen het jaar worden tal van festivals en markten op touw gezet (kerstmarkt, wereldmarkt, nova mondo, ...). Embracing Life is er aanwezig met haar stand. Een folder wordt uitgereikt aan geïnteresseerden tijdens een persoonlijk gesprek. Er worden artikelen verkocht ter ondersteuning van het project.