gallery/trooper

Het contact met haar zus was jaren geleden verbroken.  De hoop had ze intussen opgeborgen. Eén van onze cursisten leerde lezen en schrijven in Ewe, haar moedertaal, de Franse taal volgde later. En toen bemerkte ze boven haar voordeur tekens die ze herkent uit de les. een GSMnummer? Ze belt het nummer. Wie antwoordt?  Haar zus. 

Lezen en schrijven, vandaag wordt van iedereen verwacht dat je dat kan, maar dat is niet zo evident. Onze samenleving is zo gevormd dat het heel moeilijk wordt wanneer je niet kunt lezen of schrijven.

In Togo heerst nog veel analfabetisme en daar wil Embracing Life verandering in brengen. Meer over het project Alfabetisering...

De plaats waar het project werd geboren was heel erg gekend voor technische kennis als naaien en weven, maar door de jaren heen, was deze kennis totaal verloren gegaan. Mensen zagen er ook geen toekomst meer in en naai- of weefmachines zijn er niet, noch de middelen om die aan te schaffen.

 

Embracing Life blaast oude vakmanschappen nieuw leven in en trekt studenten aan voor nuttige vakken in dit gebied zoals metsen, landbouw en veeteelt.

 

De interesse voor het wereldwijde web ontgaat het kleinste hoekje van de wereld niet en dus ook niet in de streek van Togo.

 

Dankzij het Rode Kruis Vlaanderen die het project voorzag van de nodige (afgeschreven) lap- en desktops, en mede dankzij twee vrijwilligers die in 2017 meteen alles in het werk zetten, om het computergebeuren naar een hoger niveau te brengen, wordt het project computertraining in de startblokken geplaatst.

link Alfabetisering
Link Professionele opleidingen
Link Professionele opleidingen

Taalvaardigheid

gallery/dsc01592

technische kennis

gallery/1

Computer Training

gallery/dsc01503

De werking in België legt zich toe op een heel nauw contact met het opleidingscentrum in Apégamé. Gemiddeld plant de voorzitter minimum twee bezoeken ter plaatse. In de tussenperiodes is er voortdurend contact o.a. via e-mail. Embracing Life vzw beschikt ook over een stand waarmee ze deelneemt aan heel wat beurzen en evenementen, enerzijds om het publiek bewust te maken, anderzijds om met verkoop de werkingskosten te kunnen financieren, omwille van het feit dat giften integraal naar het project gaan.

 

Jaarlijks is er een algemene vergadering onder de titel Zomergloed, voor alle leden waarbij de evolutie van het project met video wordt toegelicht. Een aantal leden hebben ook al het project ter plaatse bezocht.

Leden ontvangen regelmatig een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen. Reportages, nieuwsbrieven, publicatie op sociale media, en activiteiten vormen een gevarieerd geheel in de werking van Embracing Life in België. De website werd onder andere in het Frans vertaald, zodat men ook vanuit het opleidingscentrum kan meevolgen. De agenda biedt een overzicht waar u de stand de komende maanden kunt vinden, alsook de geplande activiteiten waaraan Embracing Life deelneemt, of zelf organiseert.

Sedert 2010 ging het project van start. Aanvankelijk alfabetisering in Apégamé, maar inmiddels heeft deze opleiding weerklank in de nabijgelegen dorpen, zoals Kpando. 


Op heden lopen volgende opleidingen:

  • Alfabetisering

  • Naaiopleiding (drie jaar)

  • Weefopleiding

  • Bouwopleiding

  • Computeropleiding

Op regelmatige basis wordt er vergaderd tussen de projectverantwoordelijke Mawusé ter plaatse en de leerkrachten. Gestadig brieft men de voorzitter in België met cijfermateriaal en verslagen. De organisatie wekt heel wat bijval bij de chefs van dorpen in de omgeving. Bij bijzondere activiteiten zijn ondermeer aanwezig de koningin moeder, een ouderlingen, het dorpshoofden, een priesteres. Vanuit deze middens wordt ondermeer gevraagd om nog een schooltje bij te bouwen. Ook de Prins van Togoville bezocht het project en toont heel wat interesse.

Werking België

gallery/2015-11 bouwen wonen nu (2)
gallery/dsc01594

Werking Togo

eMBRACING LIFE VZW

Embracing Life is actief is in het Afrikaanse dorp Agou - Apegamé in Togo (West-Afrika). De vzw heeft een unieke aanpak omdat de lokale bevolking betrokken is bij het gehele project. Hierdoor krijgt de bevolking een gevoel van eigenwaarde, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Het doel van de vzw is het bevorderen van onderwijs en beroepsopleiding bij zowel jongeren als volwassenen en het analfabetisme verminderen. Daartegenover het creëren van werkgelegenheid. Onderwijs stabiliseert een samenleving en meer middelen betekent meer diversiteit qua opleiding. We zijn het er over eens onderwijs brengt sociale gelijkheid en betekent toekomst.

 

Zonder opleiding, zonder onderwijs betekent een leven van ‘Survival of the fittest’. Wanneer de mens niet evolueert, stagneert hij in een uitzichtloze situatie die zijn toekomst ruïneert. De vzw probeert de bewustwording rond investeringen in onderwijs en opleiding op te schroeven in die landen waar tal van mensen een hopeloze uitweg zoeken naar Europa, en dus ook België. Als gevolg van onvoldoende of ontoereikende tewerkstelling ontstaat armoede. Tegelijkertijd heeft Europa heel wat te maken met een vluchtelingenstroom omwille van valse propaganda vanuit de landen van herkomst.

gallery/logoextralargezonderachtergrond
gallery/indexpic