Blog Apégamé Embracing Life

Blog werking Apégamé

juni 2017

BEELDVERSLAG

ALFABETISERING

 • Agou-Apégamé waar we gestart zijn in 2010, hebben we de lessen gestaakt. Na de diploma uitreiking in maart 2016, eisten de nieuwe lichting van cursisten ons geld om naar de lessen te komen, wat wij ten zeerste betreurden.
  We hopen in de toekomst dit weer te kunnen opstarten met de juiste instelling!
  Ondertussen werd het lokaal omgebouwd tot een computerklas.
 • Agou-Gadzépé gestart in november 2015 telt momenteel een 16-tal vrouwen. Drie onder hen hebben nog geen enkele keer een les gemist!
 • Kpando met de auto, een uur rijden. De weg is in een zeer slechte staat en vraagt van de chauffeur acrobatische toeren om er te geraken! En als je dan nog eens met 7 man als sardienen in een personenwagen zit, is het echt een avontuur!

  Maar met wat een enthousiasme worden we daar onthaald! 40 cursisten in totaal, zowel mannen als vrouwen volgen de les. De lessen gaan door in het schoolgebouw waar we in de gelegenheid zijn om er een zonnepaneel te plaatsen zodat er ook ’s avonds les kan gegeven worden.
  Er is vraag naar leesbrillen, schriften en balpennen.

  Wat heel mooi is van hun kant, is dat zij zelf het initiatief hebben genomen om een lap grond om beurten te bewerken om met de opbrengst het nodige krijt te kunnen kopen. Een voorbeeld voor Apégamé!!!
 • Gadja, de tijd ontbrak om dit dorp te bezoeken. Zij hebben ons al een paar keer gecontacteerd om ook bij hen alfabetiseringslessen te komen geven. Souléimana zal dat verder onderzoeken
 • Togoville, ligt op de weg Lomé naar het buurland Benin. Was vroeger een koninkrijk, maar wordt op heden niet meer als een koninkrijk erkent. Een nazaat, Prins Asrafo Plakoo-Mlapa wil de historiek doorgeven en is berucht om de authenticiteit van het Afrikaanse volk te behartigen en te verdedigen.

  Tijdens haar eerste reis in Afrika in 2005 heeft Kathleen de Prins voor de eerste keer ontmoet. Zijn charisma boeide haar. Als de mogelijkheid zich aanbood bezocht ze de Prins. Dus ook deze keer, wetende diep in haar hart dat het een bedoeling heeft, maar vond tot nu toe geen klaarheid. Zaterdag 24 juni 2017 bezocht ze de Prins wel voor de 5de keer, samen met Alexander en Nele. Tijdens het gesprek vroeg Kathleen waarom hij zijn kennis en wijsheden niet neerschreef in een boek. Zijn antwoord was: Mocht hij in het Frans schrijven, dan zijn het de vreemdelingen die het zouden lezen en dat interesseerde hem niet. Waarom dan niet in het Ewé, de lokale taal, vroeg Kathleen. Hij antwoorde dat zijn volk niet kon lezen… en Kathleen reageerde spontaan: als u kan zorgen voor een lokaal en ons een leerkracht kunt voordragen doen wij de rest!

  Een historisch, magisch moment. Verrast en aangedaan heeft de Prins deze uitdaging aanvaard en als Kathleen eind september 2017 terug naar Togo afzakt, zou er daar ook de lessen starten!
  Doch verbaast het Kathleen dat na al die jaren, na de ontelbare bezoeken van bedrijven, NGO’s en vzw’s er niemand was die ooit dit voorstel heeft gedaan…

NAAIOPLEIDING

Sinds de nieuwe leerkracht Sélassé in dienst is (april 2017), stromen de aanvragen binnen.
We waren genoodzaakt om het lokaal uit te breiden. Het aantal is opgelopen tot 13 jonge vrouwen.
De werken waren af tijdens het bezoek van Kathleen.
Wat is er nog nodig:

 •  De muren dienen nog geverfd te worden
 •  2 extra ventilatoren
 •  7 krukken
 • Actieplan: kleding naaien voor kinderen en deze op de markt te verkopen.

Stof tot nadenken: Eén van de jonge vrouwen woonde in een afgelegen dorp en gaf te kennen dat ze graag de opleiding zou willen volgen. Om die jonge vrouw de kans te geven besloot de vader van Souléimana haar in zijn gezin op te nemen (en rijk zijn zij helemaal niet!). Hij gaf zijn eerste vrouw de opdracht om haar te beschouwen als haar eigen dochter. In mei is hij gestorven aan een maagzweer en hoe erbarmelijk de omstandigheden ook zijn, de jonge vrouw mag blijven genieten van hun gastvrijheid en wordt beschouwd als hun dochter.

WEEFOPLEIDING

Dovéné die bij ons de opleiding heeft gevolgd, blijft bij ons in dienst en voert de bestellingen uit. In de streek zijn er geen jongeren die interesse tonen voor deze ambachtelijke stiel.
Om hem verder te kunnen behouden ondernemen we volgende acties:

 •  Souléimana gaat naar de Ghanese grens om zich daar te informeren of er jongeren zijn die wel interesse hebben. Zo hopen we 2 à 4 jongeren te vinden.
 • Wij zorgen voor logement, de familie staat in voor hun levensonderhoud tijdens de opleiding.
 • Om de verkoop te stimuleren zal er publiciteit gemaakt worden bij de hotels in de buurt, bij NGO’s, banken en andere.

Ook in Vlaanderen hopen we de verkoop van het weefmateriaal naar een hoger niveau te tillen. Een neef van Kathleen heeft in Engeland twee Design Houses, één in Winchester en één in Southsea. Om het project te steunen maken ze met het weefmateriaal kussens van hoge kwaliteit. Zij verkopen deze in hun winkels en een deel hopen we in Vlaanderen te verkopen tijdens markten en activiteiten. Dit weefmateriaal kan ook gebruikt worden als tafelloper of muurdecoratie.
Mme Brigitte van ASFEEN heeft weefmateriaal besteld en showde ons hoe vrouwen dit kunnen dragen tijdens feestelijkheden.

OPLEIDING METSER

De jongeren die reeds een korte opleiding hebben gevolgd werden opgetrommeld om :

 •  Het overdekt terras te dichten tot een gesloten klasruimte
 •  Het naaiatelier uit te breiden
 •  Een boetiek + voorraadkamer en garage op te trekken

Begin 2018 wordt er nog een korte opleiding voorzien voor het laatste gedeelte van de omheining en eventueel het optrekken van enkele kamers voor kandidaten uit verder gelegen dorpen.

INFORMATICA

Het overdekt terras rond de bureau waar de alfabetiseringslessen doorgingen is nu volledig dicht met ramen en een deur. We hopen eind september met initiatielessen te kunnen beginnen. Er is enorm veel interesse bij schooldirecteuren en leerkrachten die willen weten wat een computer zoal kan. Daarnaast is er ook de jeugd die geïnteresseerd is om vormingen te volgen.
Wat dient er nog te gebeuren:

 • De muren dienen nog geverfd te worden
 • Het isoleren van het dak tegen de hitte
 • Het plaatsen van een extra zonnepaneel
 • Het plaatsen van twee ventilatoren
 • Het kopen van een 15-tal krukken
 • Het aankopen van een scherm voor projecties
 • Het aankopen van een bord

12 Computers en 6 laptops staan ginds klaar om gebruikt te worden.

INFRASTRUCTUUR bijkomende noodzakelijke werken

Hevige regens tasten de fundering van de muur aan langs de zijweg. Voorstel is om een betonnen greppel aan te leggen om het water af te leiden, wat ook als voordeel zou hebben dat de zijweg begaanbaar zal blijven voor de voetgangers.

 • De electriciteitspaal- en meter moet verzet worden. Deze staat nu in de opening van de garagepoort.
 • De boetiek, voorraadkamer en garage dient nog verder afgewerkt te worden met bevloering, dak, ramen en deuren. Momenteel worden er gewassen gekweekt!
 • Op de omheiningsmuur moeten we lampen installeren om het terrein ’s avonds te verlichten.
 • Metalen poorten voor de omheining, 2 grote en 2 kleine.
 • Schilder- en verfraaiingswerken.

TOEKOMSTIGE PROJECTEN in Agou-Apégamé - opleidingscentrum

 •  Uitbaten van de boetiek:
  Fotokopies, scanner, school- en bureelartikelen
  Naai- en weefartikelen uit onze ateliers
  Verkoop van frisdranken
 •  Bakkersopleiding
 • Opleiding meubelmaker

NIEUW: PROJECT LANDBOUW- EN KLEIN VEETEELT te KATI

Wat gepland was voor 2019, werd nu reeds deels gerealiseerd.  5 Hectaren vruchtbare grond werd aangekocht. En de eerste stempel prijkt al op het document. Nu moeten er nog twee andere stempels volgen en dat neemt zijn tijd. Kan 3 tot 6 maanden duren. Het terrein is nu nog een complete jungle met een rijkdom waarvan wij geen weet hebben. Totale kostprijs = 4 250 euro.
We hebben de keus:

 1. We betalen krachten die de grond bewerking klaar maken per vierkante meter. Dit betekent dat deze mensen zich verrijken met wat ze op het terrein vinden.
 2. We nemen een landbouwer in dienst die kennis heeft om op een ecologische manier groenten te telen en kleinvee te kweken. Deze persoon leidt jongeren op in deze stiel.
  Vierkante meter per vierkante meter bestuderen ze wat ze vinden, wat raadzaam is om te behouden, wat verwerkt en verkocht kan worden, enz. En op deze manier het terrein optimaal voor te bereiden voor het telen van groenten en kleinvee.

Er werd voor dit laatste gekozen. Wij hebben de NGO Sichem bezocht die opleidingen geeft van 9 maanden in dit verband. (een tip van Ria Etienne - hoe alles toch op zijn plaats valt, ongelooflijk). We hebben reeds een kandidaat gevonden die deze opleiding wil volgen. Hij heeft reeds één jaar landbouw aan de universiteit gevolgd maar kon zijn studies door financiële redenen niet verderzetten. Deze opleiding kost 150 €.
Na de opleiding kunnen we steeds bij hen te rade gaan mochten we vragen of problemen hebben.
De bedoeling is dat de opbrengst van dit terrein voldoende zou moeten zijn om alle kosten van het opleidingscentrum en de alfabetiseringslessen in de verschillende dorpen te kunnen dekken, zodat Embracing Life Togo volledig autonoom zou kunnen werken binnen enkele jaren!


april 2017

Half april werd Ganyo vervangen door Mme Sélassé die een tijdelijk contract had van zes jaar in dit domein en nu zonder werk zat. De sfeer zit goed en de vrouwen komen met enthousiasme naar de opleiding. Dat blijkt onder meer uit de vier nieuwelingen die zich hebben aangemeld wat het totaal op 10 brengt en 2 zijn nog wachtende wegens gebrek aan plaats. Dus bouwen we gewoon bij en verdubbelen de oppervlakte van het naaiatelier (dat voorzien was voor zes plaatsen). Dankzij de giften via Rosina & Williamis dit nog mogelijk

sélasse nieuw lesgever 2017 vier nieuwe leerlingen naaiatelier


Schoolbezoek, inkopen doen

oktober 2016, Apégamé

Landing in Lomé
Met het jasje aan in Zaventem bij 6.50° Celsius en zwetend als een os bij 30°Celsius daalt Kathleen het trapje af uit het vliegtuig op zaterdagavond 8 oktober in Lomé. De volgende dag is het meteen werken geblazen: vergadering voorbereiden voor de overdracht en regeling van volmachten. Later die dag volgt een gesprek met Mme. Brigit van de organisatie ASFEEN. Op onze vraag werd Souléimana door haar gescreend voor de opdracht. Haar vonnis luidde “beloftevol”. Ze bracht ook verslag uit over twee stagiaires die door hen werden aangevraagd. Eén stagiaire zouden ze in het opleidingscenter plaatsen als blijk van jumelage* en ondersteuning.

Maandag nog vlug een bezoek aan de directrice van het schooltje rechtover waar Kathleen logeert. Herinner je jezelf nog de reportage in onze film tijdens Zomergloed? We bezochten toen de school uitgebreid en hebben heel wat werkschriftjes bezorgd voor de kinderen. Daarna gaat het richting Agou om de laptops ter bestemming te brengen. Agenda afwerken: van 11 tot 16 u  - ontmoeting met Souléimana en Vinyo, waar zij doorheen de diverse punten voor de overdracht worstelen. Om 17u korte vergadering met Aimée onze penningmeester. Om 18 u – algemene vergadering en een briefing over de stand van zaken in de alfabetiseringsklassen, het naai- en weefatelier.

Bij dageraad kloppen Vinyo, Souléimana en Kathleen aan bij de chef van Agou – Gadzéfe. Hij zich laat aanspreken met de melodieuze betiteling ‘Monsieur Ayatoe le troisième”. De vraag wordt gesteld of hij niet beschikt over een lokaal waar licht aanwezig is. Dit zou dienen voor de alfabetiseringsklas, want herinner je uit onze film in augustus, de foto van Vinyo die met zaklamp schijnend op de cursus lesgaf. “De leraar is er, je hoort hem wel, maar je ziet hem niet!!!” waarop Monsieur Ayatoe le troisième in een hartelijk gelach uitbarst, maar er toch de ernst van inzag en er de volgende week zijn werk zou van maken.

2016 WBZ Embracing Life Apégamé2016 werkbezoek apégamé embracing life

Terug in haar tijdelijk thuisfront nog even verslag maken van de algemene vergadering want dat moet er bij de bankvolmachten steken. Tegen de middag zit zij even samen met de wever Tetteh van het opleidingscentrum. Daarna de begroeting van de cursisten. Als toetje een rondleiding op het terrein in verband met de werken/opleiding metselaars voor de bouw van de omheining, waarover zij de volgende dag nog een vergadering plannen. Door de komst van Kathleen werden de werken gestaakt, want men moet op het terrein aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden. Inmiddels zegt de kalender, het is woensdag 12 oktober. Afspraak in BTCI Bank te Lomé, voor de volmachten natuurlijk. Je raadt het nooit… er zijn nog meer documenten en fiches nodig die elk lid van Embracing Life Togo moet ondertekenen. De papiermolen draait, ook bij windstilte in West Afrika.
Daarna de markt op om stoffen te kopen voor het naaiatelier. Om 14u samen met Vinyo en Souléimana de verschillende fases van de werken in verband met de omheining doornemen, de kostprijzen bestuderen en vooral het budget uitstippelen. Eindelijk even tijd voor de lichamelijke geneugten! Het is 19u en Kathleen flankeert zich aan de gedekte tafel. “Overmorgen zit ik ’s nachts al opnieuw in het vliegtuig”, zucht zij, terwijl de donderdag haar een samenkomst met alle leden voorschotelt in Agou, om de bankdocumenten in orde te brengen. Gevolgd door een heropfrissing van alle afspraken rond de overdracht met Vinyo en Souléimana.
De voorlaatste dag kraait op vrijdagmorgen. Bankbezoek, eindelijk alles in orde. En als surplus: een code waarmee we de bankrekening kan consulteren. Dat is een meevaller! Het restantje van de verblijfsperiode net onder de evenaar wordt afgerond met talrijke bezoeken van vrienden van de heer des huizes, met later op de avond Moise, de veiligheidsagent van de luchthaven. Zijn kleurenpalet schildert me nog een paar ideeën voor projecten in Lomé. Misschien iets om in de toekomst te organiseren, we zien wel. De schaduw van voorbijdrijvende wolken schuiven langs de stalen vogel. Het geronk van de vliegtuigmotoren houdt je wakker, het is zaterdagnacht. De lichaamstemperatuur koelt af en een herfstjasje wordt uit de handbagage op gediept, België “here we come”.

*het aangaan of onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen tussen twee instellingen, vooral tussen gemeenten uit verschillende landen

 


5 jaar embracing life apégamé

Feest

eind mei - juni 2016, Apégamé

De receptie was gepland op 30 mei. De dorpshoofden uit de streek, prominenten en verantwoordelijken van Ngo's (niet gouvernementele organisaties) werden uitgenodigd om die dag kennis te maken met onze werking. De leerlingen van de alfabetiseringsklassen zorgden voor zang en sketches en hebben hiervoor maanden geoefend. De cursisten van de naai- en weefopleiding verzorgden de catering. Hun werken werden tentoongesteld, en zorgde voor heel wat positieve reacties.   Zang en vooral dans, is een Afrikaanse manier om goede gebeurtenissen te bekronen. Geboorte, huwelijk, overlijden, een bezoek of het behalen van een diploma. In Afrika is dit een reden om de remmen los te gooien en uiting te geven aan gevoelens. De Afrikaanse dans maakt contact tussen hart en voeten.

Koffi Eklou, voorzitter van AEJA, die sinds het prille begin zijn steentje bijdraagt, begon met zijn toespraak. Dorpshoofd Togbuy Afla IX is erkentelijk voor de positieve uitstraling van het project op het dorpsleven, het toespraakgedeelte af met de hoop dat dit project nog verder mag uitbreiden. Niet alleen onze werking werd doorgelicht en positief bevonden, maar ook andere organisaties werden bezocht en de respectievelijke problemen aangekaart. Samen met de bestuursleden van AEJA werd na de receptie een Algemene Vergadering gehouden. Enkele verantwoordelijkheden werden herschikt. Voor een goede communicatie wordt er gevraagd met regelmaat samen te komen. Nouna, de nieuwe penningmeester van Embracing Life was die dag ook aanwezig! Om de taak van Koffi Eklou als president te verlichten, neemt Vinyo het beheer over als gedelegeerd bestuurder aangezien hij nu in het dorp woont en de activiteiten van het project ter harte neemt. Aimée ook woonachtig in het dorp, aanvaardde de taak als penningmeester.

Op vraag van SOS Afrika in Gent, hebben we hun project bezocht in Aneho (vanuit Lomé richting Benin) een lagere school en een weeshuis.  Samen met Vinyo op afspraak met de Prefect (burgemeester) van Agou.  Bezoek aan het dorpshoofd, ons project besproken en kennismaking met onze medewerkers ter plaatse. 's Avonds een presentatie gegeven aan de cursisten van wat wij doen in België om fondsen te krijgen.

Met Wim en Andrew naar Aného om de lagere school en het weeshuis te bezoeken. Op de terugweg zijn wij langs Togoville gegaan en hebben we een slavenhuis bezocht, waar ze destijds de mannen en vrouwen die gevangen werden opgesloten werden om verkocht en verscheept te worden naar de Verenigde Staten. Een trieste bedoening.

Onder het heen- en weergeloop van vrijwilligers Akpéné en Bibio, die al het hand en spanwerk leverden om bezoekers en genodigden te voorzien van hun noden tijdens de celebratie en vergaderingen, kon deze werkreis en viering afgesloten worden in ‘grand majeur’.


Uitreiking van de certificaten

maart 2015, Apégamé

uitreiking diplomas apégamé 2016 maart

Woensdag 2 maart werden 21 certificaten voor alfabetisering, 3 voor de naaiopleiding, 1 voor de weefopleiding uitgereikt.
Dorpshoofd AflaIX feliciteerde de moedige leerlingen van vzw Embracing Life. Trots pakte hij uit over hun pas verworven beroep voor de naaisters en wever, die hen in het leven zal voorzien van hun noden. Hij wees de aanwezigen op het belang van onderwijs en de ontwikkeling van het individu in West-Afrika.
AflaIX bemoedigde voorzitter Kathleen Hales om door te gaan zoals ze de afgelopen vijf jaar deed, waar andere NGO’s het na een jaar voor bekeken hielden. De aanhouder wint ook, ondanks de economische situatie in Europa, die de steunverlening bemoeilijkt.
Zang en vooral dans, is een Afrikaanse manier om goede gebeurtenissen te bekronen. Geboorte, huwelijk, overlijden, een bezoek of het behalen van een diploma. In Afrika is dit een reden om de remmen los te gooien en uiting te geven aan gevoelens. De Afrikaanse dans maakt contact tussen hart en voeten.

diplomauitreiking 2016 maart sketch apégamé

Als man kies ik voor een vrouw met opleiding, was de kerngedachte van de sketch in het EWE, de plaatselijke moedertaal, dat werd opgevoerd door de nieuwe cursisten. Ja de opleidingen werken aanstekelijk. Zes jonge vrouwen zijn intussen al met de naailessen gestart (eentje van de vorige lichting is nog bezig, wat het aantal op zeven brengt) en één jonge man voor het weven.
In hun opvoering kreeg een echtgenoot het aan de stok met zijn vrouw. Hij was heel ontevreden over het feit dat buiten in de bar hangen, ze thuis niets deed. Zijn verlangen ging uit naar een vrouw die een richting, een doel heeft met haar leven, en een opleiding had gevolgd in het naaiatelier.
Daarna nam elke afgestudeerde cursist al dansend zijn of haar diploma in handen, getooid in eigen gemaakte kledij, de wever omwonden in zijn prachtige gewoven bandweefsels. Ook het gewoven kleed, waarop de certificaten de felle zon weerkaatsen, is het oeuvre van Dovéné’s eigen handen en voeten.
Ambachtelijk werk is kunst.

 

 

Apégamé EL Bibio Vinyo Aimée Kathleen

EVEN ZAKEN OP ORDE STELLEN

 september 2015, Apégamé

Terwijl we hier in België genoten van een zomer om u tegen te zeggen en een herfst die geschiedenis lijkt te schrijven, bleven donderwolken zich boven Apégamé opstapelen. In september dwong de nood zich ertoe dat ik opnieuw in Zaventem stond. Putjes vullen zou deze keer niet baten, met stevige bezem moest er schoongeveegd worden. AEJA heeft plaats moeten ruimen voor een dochterneming van Embracing Life zelf. Eén en ander heeft te maken, dat het in dit soort projecten nog altijd nodig is om zelf de teugels in handen te houden, en dat zelfbestuur waar voorheen het etiket AEJA op kleefde, nog veel te voorbarig is. De beste ondernemingsconstructies ter wereld, dienen na jaren nog te worden herzien of te worden aangepast, en dat zou hier niet anders zijn. Gekende spelers in nieuwe ploeg.
v.l.n.r. Bibio, Vinyo, Kathleen en Aimée Het voordeel is dat Embracing Life nu alles rechtstreeks kan regelen met een plaatselijke officiële vertegenwoordiger en twee medewerkers . We hebben een mandaat op de bankrekening en kunnen tussenbeide komen mocht dat nodig zijn. Onze vertegenwoordiger is Vinyo Gbenydji - voormalig onderwijzer, 36 jaar. Heel gedreven en enthousiast. Hij was secretaris bij AEJA en reeds in dienst sinds september 2014 als coördinator in Agou-Apégamé. Vinyo wordt geflankeerd door twee medewerkers: Aimée Wodokpoe enBibio Adjidgnon.

Tags

Afrika Ontwikkelingshulp Onderwijs Humanisme Beroepsopleiding Solidariteit Hulp Giften Goede doelen Alfabetisering Steun Emigratie Economie Opleiding Togo Apégamé

HOME

WERKING

Algemeen

Planning


FONDSWERVING

Geef het project zuurstof

Shop & Stand


EVENEMENTEN

Agenda

 

OPLEIDINGEN

Naai- en Weefatelier, Alfabetisering...

 


VISUEEL

Beeldverslag


BLOGS

Werking België

Werking Apégamé

CONTACT

Voorzitter

facebooktwitter

 


PUBLIEKE RELATIES

Pers

Design House

Peterschap


Laatste nieuwsbrief