Het naaiatelier ontstond op 6 maart 2012. Oorspronkelijk werden nog alle stoelen, tafels en naaimachines naar buiten gedragen, zodat de taallessen binnenshuis konden doorgaan. Eind 2014 kreeg de opleiding een eigen lokaal. De cursus duurt drie jaar. Het voordeel dat de lesgeefster in het syndicaat is ingeschreven, zorgt ervoor dat de cursisten na drie jaar voor een examencommissie kunnen verschijnen en een certificaat bemachtigen. Wanneer een cursist slaagt wordt een naaimachine en wat naaigerief geschonken.

De kledij wordt verkocht en de inkomsten worden op hun beurt gebruikt om nieuwe stoffen, nieuwe garen e.d. aan te schaffen. De Chef van het dorp heeft deze vrouwen ook een stuk grond toegewezen zodat ze in hun vrije tijd nog groenten en gewassen kunnen telen en een voorraad voedsel kunnen inslaan voor het droge seizoen. Embracing Life voorziet graan en zaad.

Sinds de nieuwe leerkracht Sélassé in dienst is (april 2017), stromen de aanvragen binnen. We waren genoodzaakt om het lokaal uit te breiden.
De werken waren af tijdens het bezoek van Kathleen.

De naaiopleiding krijgt veel bijval ook buiten Apégamé. Vooral jonge vrouwen die hun ouders verloren. We werden ook gecontacteerd om enkele wezen in de opleiding op te nemen, maar dan moet er gedacht worden aan de nodige accommodatie om deze jongelingen op te vangen


Locatie opleiding: Agou-Apégamé


Situatie op heden: Elli geeft les sinds maart 2018 (zie het verhaal van Elly in onze blog) en de groep is gegroeid tot 20 jonge moeders!


Wat is er nog nodig?

  • De muren dienen nog geverfd te worden

  • 2 extra ventilatoren

  • 7 krukken

  • Onze eerste vijf naaimachines worden de laatste tijd maandelijks gereviseerd en zijn dringend aan vervanging toe!

Actieplan: kleding naaien voor kinderen en deze op de markt te verkopen

Professionele opleidingen

contract Kati

OPLEIDING NAAIEN

OPLEIDING WEVEN

In 2013 werden de eerste stappen ondernomen om het weefatelier op te starten. We zijn gestart met de bouw van een open hangar van +/- 54 m². Dankzij de opbrengst van benefiet ‘Home Cookin’Band’ in 2013 en een anonieme gift werd de ruwbouw afgewerkt en weefmateriaal  aangekocht.

Deze ambacht is volledig doodgebloed en men gaat naar het buurland Ghana om stoffen te kopen. De bedoeling is om deze traditie niet alleen weer leven in te blazen maar ook zichzelf te bedruipen door de verkoop van geweven stoffen.

 

Locatie opleiding: Agou-Apégamé

 

Situatie op heden:

Januari 2018: Mawusé heeft een grote bestelling binnengehaald, dit betekent dat er twee extra wevers dienen te worden aangeworven.

Dovéné is de eerste wever die is afgestudeerd in 2016. Verblijft nog steeds op het domein om de bestellingen te verwerken. Nieuwe kandidaten bieden zich aan in 2017 om de opleiding te volgen. Deze worden eerst getest om te zien of zij een logisch inzicht hebben om deze opleiding aan te kunnen.

 

Actieplan

Inmiddels worden jongeren uit de omgeving gemotiveerd om de opleiding te volgen. Indien nodig zorgen wij voor logement, terwijl we van de familie vragen in te staan voor de levensonderhoud tijdens de opleiding. Om de verkoop te stimuleren zal er publiciteit gemaakt worden bij de hotels in de buurt, bij NGO’s, banken en andere.

Ook in Vlaanderen hopen we de verkoop van het weefmateriaal naar een hoger niveau te tillen. In Engeland bevinden zich twee Design Houses, één in Winchester en één in Southsea.

Om het project te steunen maken ze met het geproduceerde weefmateriaal, kussens van hoge kwaliteit. Zij verkopen deze in hun winkels en een deel hopen we in Vlaanderen te verkopen tijdens markten en activiteiten. Dit weefmateriaal kan ook gebruikt worden als tafelloper of muurdecoratie.

Mme Brigitte van ASFEEN heeft weefmateriaal besteld en showde ons hoe vrouwen dit kunnen dragen tijdens feestelijkheden.

OPLEIDING METSELEN

De jongeren die reeds een korte opleiding hebben gevolgd werden opgetrommeld om :

  • Het overdekt terras te dichten tot een gesloten klasruimte

  • Het naaiatelier uit te breiden

  • Een boetiek + voorraadkamer en garage op te trekken

Begin 2019 wordt er nog een korte opleiding voorzien voor het laatste gedeelte van de omheining en eventueel het optrekken van enkele kamers voor kandidaten uit verder gelegen dorpen. 

Omheining aanbouwfase 2017

TOEKOMSTIGE PROJECTEN

Plaats: te KATI

Wat gepland was voor 2019, werd nu reeds deels gerealiseerd.  5 Hectaren vruchtbare grond werd aangekocht. En de eerste stempel prijkt al op het document.

Nu moeten er nog twee andere stempels volgen en dat neemt zijn tijd. Kan 3 tot 6 maanden duren. Het terrein is nu nog een complete jungle met een rijkdom waarvan wij geen weet hebben.

Totale kostprijs = 4 250 euro.

 

Een keuze diende gemaakt te worden...

Of we betalen krachten die de grond bewerking klaar maken per vierkante meter. Dit betekent dat deze mensen zich verrijken met wat ze op het terrein vinden.
Of we nemen een landbouwer in dienst die kennis heeft om op een ecologische manier groenten te telen en kleinvee te kweken en tegelijkertijd leidt hij de jongeren op.

Concreet: vierkante meter per vierkante meter bestuderen ze wat ze vinden, wat raadzaam is om te behouden, wat verwerkt en verkocht kan worden, enz. Misschien een goede manier om het terrein optimaal voor te bereiden.  Er werd voor dit laatste gekozen. Wij hebben de NGO Sichem bezocht die opleidingen geeft van 9 maanden in dit verband. We hebben reeds een kandidaat gevonden die deze opleiding wil volgen.

Hij heeft reeds één jaar landbouw aan de universiteit gevolgd maar kon zijn studies door financiële redenen niet verderzetten.

Deze opleiding kost 1000 €.


Na de opleiding kunnen we steeds bij hen te rade gaan mochten we vragen of problemen hebben.
De bedoeling is dat de opbrengst van dit terrein voldoende zou moeten zijn om alle kosten van het opleidingscentrum en de alfabetiseringslessen in de verschillende dorpen te kunnen dekken, zodat Embracing Life Togo volledig autonoom zou kunnen werken binnen enkele jaren!

 

OPLEIDING MEUBELMAKER

Plaats: Agou - Apégamé


Fotokopies, scanner, school- en bureelartikelen, de verkoop van naai- en weefartikelen uit onze ateliers en de verkoop van frisdranken.

OPLEIDING LANDBOUW EN KLEIN VEETEELT

ALBUM

UITBATEN VAN EEN BOETIEK

gallery/dresses-53319_1920
gallery/planer-2151038_1920
foto alfabetisering embracing life