Embracing Life werd opgericht door Kathleen Hales in 2009. Haar sociale bewogenheid naar minderbedeelden toe, een bezoek in 2005 naar West-Afrika, vormden de perfecte ingrediënten om wat te gaan doen voor de bevolking ter plaatse. Haar jarenlange ervaring als hoofdboekhoudster kon hier alleen maar positief toe bijdragen. Alleen wou ze de financiële inzet van zovele mensen die het project wilden ondersteunen, niet zien verloren gaan aan werkingskosten e.d. waar grote organisaties vaak mee te kampen hebben. De opbrengst moest volledig aan het project worden gewijd. Een lastige opgave, maar niet zonder vrucht, inmiddels staat in het dorp Apégamé, waar het project is opgestart, een gebouwencomplex die onderdak biedt aan cursisten die zich aanbieden voor het volgen van de cursussen alfabetisering, naaien, weven en binnenkort ook ICT.

Om het kwartaal wordt er een vergadering georganiseerd met de organisatie ASFEEN waarvan Mme Brigitte Aguigah poolshoogte neemt van de stand van zaken en advies geeft.

Ons project heeft nood aan positieve energie. Broodnodige zuurstof die gewoon het vallen of opstaan van ons project betekent.  Via giften of lidgeld kunt u zich engageren in een werking die niet alleen vruchten afwerpt maar waar u rechtstreeks bijdraagt aan de educatieve, sociale maar ook emotionele toekomst van vrouwen, mannen en kinderen.

 

België

DOELSTELLING VOOR 2018 

Wij streven naar het vormen van een Niet Gouvernementele Organisatie

* deze informatie is enkel beschikbaar in het Nederlands

gallery/logoextralargezonderachtergrond

Wanneer men een project opzet in een land zoals West Afrika is het nodig dit te doen in harmonie met de cultuur die er heerst. Op een respectvolle manier voor beide geslachten hebben wij over de jaren heen geprobeerd iets te verwezelijken, zodanig dat zowel man als vrouw beseffen dat een opleiding het gehele gezin toekomt. Via sketchen op bijzondere activiteiten toonden wij aan dat vrouwen met een opleiding niet enkele een bredere horizon hebben, en een stuk zelfstandiger worden maar ook het geheel van het gezin financieel kunnen bijspringen.

Meer en meer vrouwen en mannen krijgen inzicht, en dit wordt extra kracht bij gezet op de internationale vrouwendag.

Meer over de vrouwendag >>>

gallery/black-1463716_1920
gallery/man-3230661_1920

Togo

Visueel Rapport