Opleidingsproject Togo West Afrika

gallery/icon

taalvaardigheid


Het contact met haar zus was jaren geleden verbroken.  De hoop had ze intussen opgeborgen. Eén van onze cursisten leerde lezen en schrijven in Ewe, haar moedertaal, de Franse taal volgde later. En toen bemerkte ze boven haar voordeur tekens die ze herkent uit de les. een GSMnummer? Ze belt het nummer. Wie antwoordt?  Haar zus. Lezen en schrijven, vandaag wordt van iedereen verwacht dat je dat kan, maar dat is niet zo evident. Onze samenleving is zo gevormd dat het heel moeilijk wordt wanneer je niet kunt lezen of schrijven. In Togo heerst nog veel analfabetisme en daar wil Embracing Life verandering in brengen. Meer over het project Alfabetisering...

gallery/01
gallery/wevenindex
gallery/02
Embracing Life

Technische kennis

 

 

De plaats waar het project werd geboren was heel erg gekend voor technische kennis als naaien en weven, maar door de jaren heen, was deze kennis totaal verloren gegaan. Mensen zagen er ook geen toekomst meer in en naai- of weefmachines zijn er niet, noch de middelen om die aan te schaffen.

 

Embracing Life blaast oude vakmanschappen nieuw leven in en trekt studenten aan voor nuttige vakken in dit gebied zoals metsen, landbouw en veeteelt.

 

Computer training

 

 

De interesse voor het wereldwijde web ontgaat het kleinste hoekje van de wereld niet en dus ook niet in de streek van Togo.

 

Dankzij het Rode Kruis Vlaanderen die het project voorzag van de nodige (afgeschreven) lap- en desktops, en mede dankzij twee vrijwilligers die in 2017 meteen alles in het werk zetten, om het computergebeuren naar een hoger niveau te brengen, wordt het project computertraing in de startblokken geplaatst.

Werking België

Embracing Life is een vzw, opgericht in maart 2009. Onze aanpak is uniek omdat de lokale bevolking betrokken is in het gehele project. Hierdoor krijgt de bevolking een gevoel van eigenwaarde, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Ons doel is het bevorderen van onderwijs en beroepsopleiding bij zowel jongeren als volwassenen, sociale herintegratie van straatkinderen, sensibilisatie van de jongeren en volwassenen om in hun land te blijven. Het creëren van werkgelegenheid. 

gallery/logoextralargezonderachtergrond

Werking Togo

Sedert 2010 ging het project van start. Aanvankelijk alfabetisering in Apégamé, maar inmiddels heeft deze opleiding weerklank in de nabijgelegen dorpen. Andere opleidingen werden toegevoegd zoals naaien en weven. In 2017 wordt er ook met een cursus metsen begonnen en ontstaan initiatieven om ook met landbouw en veeteelt te starten. Ook ICT staat in 2017 in de startblokken.
Meer updates over de projecten...

embracing life werking belgie
embracing life werking togo
link Alfabetisering
Link Professionele opleidingen

Contact

 

Situering:

Agou-Apégamé (Togo West Afrika)

Dhr. Mawusé AMEKOU

Telefonisch:

+228 90863987

+228 96084277

 

Bankgegevens :

BTCI – IBAN 
TG80 3702 4010 3002 2582 8001 0192 
BIC BTCITGTG

gallery/mawusé amekou
foto alfabetisering embracing life

Agou-Apégamé gestart in 2010 met twee pilootklassen in een lokaal geschonken door het dorpshoofd. Embracing Life herstelde het dak en plaatste een zonnepaneel. Het alfabetiseringsproject genoot aanvankelijk veel belangstelling van de lokale bevolking. Er werd niet alleen 'Ewe' (de lokale taal) en Frans (de nationale taal) onderwezen, maar ook rekenen en algemene kennis. In 2011 volgen 65 personen les, waarvan 95 % vrouwen! In datzelfde jaar kochten we ons eigen terrein aan. In 2012 hadden we drie klassen, die inmiddels doorgingen op eigen terrein: voor gevorderden, minder gevorderden en beginnelingen. 25 vrouwen en 1 man studeerden af, maar na de diploma uitreiking in maart 2016, eisten de nieuwe lichting van cursisten ons geld om naar de lessen te komen, wat wij ten zeerste betreurden. De lessen werden gestaakt. We hopen in de toekomst dit weer te kunnen opstarten met de juiste instelling!
 

Agou-Gadzépé gestart in november 2015 telt momenteel een 16-tal vrouwen. Drie onder hen hebben nog geen enkele keer een les gemist!

Kpando met de auto, een uur rijden. De weg is in een zeer slechte staat en vraagt van de chauffeur acrobatische toeren om er te geraken! En als je dan nog eens met 7 man als sardienen in een personenwagen zit, is het echt een avontuur! Maar met wat een enthousiasme worden we daar onthaald! 40 cursisten in totaal, zowel mannen(9) als vrouwen(31) volgen de les. De lessen gaan door in het schoolgebouw waar we in de gelegenheid zijn om er een zonnepaneel te plaatsen zodat er ook ’s avonds les kan gegeven worden. Er is vraag naar leesbrillen, schriften en balpennen. 
Wat heel mooi is van hun kant, is dat zij zelf het initiatief hebben genomen om een lap grond om beurten te bewerken om met de opbrengst het nodige krijt te kunnen kopen. Een voorbeeld voor Apégamé!!!

Gadja, de tijd ontbrak om dit dorp te bezoeken. Zij hebben ons al een paar keer gecontacteerd om ook bij hen alfabetiseringslessen te komen geven. 

Togoville, ligt op de weg van Lomé naar het buurland Benin. Het was vroeger een koninkrijk, maar wordt op heden niet meer als een koninkrijk erkent. Een nazaat van de koninklijke familie wil de historiek doorgeven. Hij is bekend om de authenticiteit van het Afrikaanse volk te behartigen en te verdedigen.Tijdens haar eerste reis in Afrika in 2005 ontmoet Kathleen Prince Héritier Asrafo Plakoo-Mlapa voor de eerste keer ontmoet. Zijn charisma boeide haar. Als de mogelijkheid zich aanbood bezocht ze de Prins. Dus ook deze keer, wetende diep in haar hart dat het een bedoeling heeft, maar vond tot nu toe geen klaarheid. Zaterdag 24 juni 2017 bezocht ze de Prins wel voor de 5de keer, samen met Alexander en Nele. Tijdens het gesprek vroeg Kathleen waarom hij zijn kennis en wijsheden niet neerschreef in een boek. Zijn antwoord was: Mocht hij in het Frans schrijven, dan zijn het de vreemdelingen die het zouden lezen en dat interesseerde hem niet. Waarom dan niet in het Ewé, de lokale taal, vroeg Kathleen. Hij antwoorde dat zijn volk niet kon lezen… en Kathleen reageerde spontaan: als u kan zorgen voor een lokaal en ons een leerkracht kunt voordragen doen wij de rest!

Een historisch, magisch moment. Verrast en aangedaan heeft de Prins deze uitdaging aanvaard en als Kathleen eind september 2017 terug naar Togo afzakt, zou er daar ook de lessen starten!

 

gallery/prins en kathleen

Prins Asrofo (links) en Kathleen (rechts)

Alfabetisering

Contact

 

Situering:

Agou-Apégamé (Togo West Afrika)

Dhr. Mawusé AMEKOU

Telefonisch:

+228 90863987

+228 96084277

 

Bankgegevens :

BTCI – IBAN 
TG80 3702 4010 3002 2582 8001 0192 
BIC BTCITGTG

gallery/mawusé amekou
foto alfabetisering embracing life

Naaien

Het naaiatelier ontstond op 6 maart 2012. Oorspronkelijk werden nog alle stoelen, tafels en naaimachines naar buiten gedragen, zodat de taallessen binnenshuis konden doorgaan. Eind 2014 kreeg de opleiding een eigen lokaal. De cursus duurt drie jaar. Het voordeel dat de lesgeefster in het syndicaat is ingeschreven, zorgt ervoor dat de cursisten na drie jaar voor een examencommissie kunnen verschijnen en een certificaat bemachtigen. Wanneer een cursist slaagt wordt een naaimachine en wat naaigerief geschonken. De kledij wordt verkocht en de inkomsten worden op hun beurt gebruikt om nieuwe stoffen, nieuwe garen e.d. aan te schaffen. De Chef van het dorp heeft deze vrouwen ook een stuk grond toegewezen zodat ze in hun vrije tijd nog groenten en gewassen kunnen telen en een voorraad voedsel kunnen inslaan voor het droge seizoen. Embracing Life voorziet graan en zaad. Sinds de nieuwe leerkracht Sélassé in dienst is (april 2017), stromen de aanvragen binnen. We waren genoodzaakt om het lokaal uit te breiden.
De werken waren af tijdens het bezoek van Kathleen.

De naaiopleiding krijgt veel bijval ook buiten Apégamé. Vooral jonge vrouwen die hun ouders verloren. We werden ook gecontacteerd om enkele wezen in de opleiding op te nemen, maar dan moet er gedacht worden aan de nodige accommodatie om deze jongelingen op te vangen

Locatie opleiding: Agou-Apégamé

Situatie op heden: Momenteel hebben wij 15 jonge moeders die de naailessen volgen. Eentje studeert in 2017 af. Zes onder hen eind 2018. Acht hebben zich in 2017 ingeschreven .

Wat is er nog nodig:
De muren dienen nog geverfd te worden
2 extra ventilatoren
7 krukken

Actieplan: kleding naaien voor kinderen en deze op de markt te verkopen

Weven

in 2013 werden de eerste stappen ondernomen om het weefatelier op te starten. We zijn gestart met de bouw van een open hangar van +/- 54 m². Dankzij de opbrengst van benefiet ‘Home Cookin’Band’ in 2013 en een anonieme gift werd ruwbouw afgewerkt en weefmateriaal  aangekocht. Deze ambacht is volledig doodgebloed en men gaat naar het buurland Ghana om stoffen te kopen. De bedoeling is om deze traditie niet alleen weer leven in te blazen maar ook zichzelf te bedruipen door de verkoop van geweven stoffen.

Locatie opleiding: Agou-Apégamé

Situatie op heden:

Dovéné is de eerste wever die is afgestudeerd in 2016. Verblijft nog steeds op het domein om de bestellingen te verwerken. Nieuwe kandidaten bieden zich aan in 2017 om de opleiding te volgen. Deze worden eerst getest om te zien of zij een logisch inzicht hebben om deze opleiding aan te kunnen.

Actieplan:

Inmiddels worden jongeren uit de omgeving gemotiveerd om de opleiding te volgen. Indien nodig zorgen wij voor logement, terwijl we van de familie vragen in te staan voor de levensonderhoud tijdens de opleiding. Om de verkoop te stimuleren zal er publiciteit gemaakt worden bij de hotels in de buurt, bij NGO’s, banken en andere.
Ook in Vlaanderen hopen we de verkoop van het weefmateriaal naar een hoger niveau te tillen. In Engeland bevinden zich twee Design Houses, één in Winchester en één in Southsea. Om het project te steunen maken ze met het geproduceerde weefmateriaal, kussens van hoge kwaliteit. Zij verkopen deze in hun winkels en een deel hopen we in Vlaanderen te verkopen tijdens markten en activiteiten. Dit weefmateriaal kan ook gebruikt worden als tafelloper of muurdecoratie.
Mme Brigitte van ASFEEN heeft weefmateriaal besteld en showde ons hoe vrouwen dit kunnen dragen tijdens feestelijkheden.

Metselen

De jongeren die reeds een korte opleiding hebben gevolgd werden opgetrommeld om :

Het overdekt terras te dichten tot een gesloten klasruimte
Het naaiatelier uit te breiden
Een boetiek + voorraadkamer en garage op te trekken
Begin 2018 wordt er nog een korte opleiding voorzien voor het laatste gedeelte van de omheining en eventueel het optrekken van enkele kamers voor kandidaten uit verder gelegen dorpen.

Informatica


Informatica staat in de startblokken. Twee vrijwilligers, nl. Christiaan De Beule en Herwig Deryckere, ex-bedienden informatica opleidingen bij FOD Financiën, zijn nu ter plaatse gedurende twee maanden tot 2 december 2017, om:

 • het materiaal te checken en te installeren
 • de leerkrachten informatica te screenen (te testen naar hun kennis en vaardigheden)
 • onze medewerkers en die van ASFEEN een intensieve opleiding te geven.
 • te helpen met het opstarten van de cursussen voor de verschillende doelgroepen

Het Rode Kruis Vlaanderen schonk afgeschreven laptops en pc’s:

 • 12 laptops in oktober 2016
 • 12 desktoppen, scherm, klavier en muis plus 6 laptops in februari 2017

Het overdekt terras rond de bureau waar de alfabetiseringslessen doorgingen is nu volledig dicht met ramen en een deur. We hopen eind september met initiatielessen te kunnen beginnen. Er is enorm veel interesse bij schooldirecteuren en leerkrachten die willen weten wat een computer zoal kan. Daarnaast is er ook de jeugd die geïnteresseerd is om vormingen te volgen.
Wat dient er nog te gebeuren:

 • De muren dienen nog geverfd te worden
 • Het isoleren van het dak tegen de hitte
 • Het plaatsen van een extra zonnepaneel
 • Het plaatsen van twee ventilatoren
 • Het kopen van een 15-tal krukken
 • Het aankopen van een scherm voor projecties
 • Het aankopen van een bord

Toekomstige projecten

 

UITBATEN VAN EEN BOETIEK

Plaats: Agou - Apégamé
Fotokopies, scanner, school- en bureelartikelen
Naai- en weefartikelen uit onze ateliers
Verkoop van frisdranken
Bakkersopleiding
Opleiding meubelmaker

LANDBOUW- EN KLEIN VEETEELT

Plaats: te KATI

Wat gepland was voor 2019, werd nu reeds deels gerealiseerd.  5 Hectaren vruchtbare grond werd aangekocht. En de eerste stempel prijkt al op het document. Nu moeten er nog twee andere stempels volgen en dat neemt zijn tijd. Kan 3 tot 6 maanden duren. Het terrein is nu nog een complete jungle met een rijkdom waarvan wij geen weet hebben. Totale kostprijs = 4 250 euro.

Een keuze diende gemaakt te worden...

Of we betalen krachten die de grond bewerking klaar maken per vierkante meter. Dit betekent dat deze mensen zich verrijken met wat ze op het terrein vinden.
Of we nemen een landbouwer in dienst die kennis heeft om op een ecologische manier groenten te telen en kleinvee te kweken en tegelijkertijd leidt hij de jongeren op. Concreet: vierkante meter per vierkante meter bestuderen ze wat ze vinden, wat raadzaam is om te behouden, wat verwerkt en verkocht kan worden, enz. Misschien een goede manier om het terrein optimaal voor te bereiden.


Er werd voor dit laatste gekozen. Wij hebben de NGO Sichem bezocht die opleidingen geeft van 9 maanden in dit verband. We hebben reeds een kandidaat gevonden die deze opleiding wil volgen. Hij heeft reeds één jaar landbouw aan de universiteit gevolgd maar kon zijn studies door financiële redenen niet verderzetten. Deze opleiding kost 150 €.
Na de opleiding kunnen we steeds bij hen te rade gaan mochten we vragen of problemen hebben.
De bedoeling is dat de opbrengst van dit terrein voldoende zou moeten zijn om alle kosten van het opleidingscentrum en de alfabetiseringslessen in de verschillende dorpen te kunnen dekken, zodat Embracing Life Togo volledig autonoom zou kunnen werken binnen enkele jaren!

Professionele opleidingen

gallery/agendapic

Zomergloed


Jaarlijks organiseren we op het einde van de zomer een terugkerende activiteit: Zomergloed. Sympathisanten en vrienden worden uitgenodigd op een Paëlla-avond met daarna steevast een film over de bezoeken aan het project in Togo. Tegelijkertijd worden artikelen aangeboden tot steun van het project. 


Afrika in je straat

Ten huize van de voorzitter Kathleen Hales wordt er jaarlijks een opendeurdag georganiseerd waar je kennis kan maken met de inhoud en de doelstellingen van het project.


Stand Embracing Life


Doorheen het jaar worden tal van festivals en markten op touw gezet (kerstmarkt, wereldmarkt, nova mondo, ...). Embracing Life is er aanwezig met haar stand. Een folder wordt uitgereikt aan geïnteresseerden tijdens een persoonlijk gesprek. Er worden artikelen verkocht ter ondersteuning van het project.


Alle activiteiten vindt u terug op onze Embracing Life Agenda

Zomergloed
Afrika in je straat

Agenda

Giften

 

Steun via Giften wordt integraal besteed
aan het project in Togo.

 

 

Bankrelatie
IBAN BE23 0015 8200 1591
BIC GEBABEBB

Embracing Life vzw / asbl
Kruisstraat 8
9090 Melle

Mededeling: Gift
 

FISCALE AFTREKBAARHEID

De aanvraag werd ingediend. De FOD heeft de ontvangst bevestigd en heeft de gegevens doorgespeeld aan de dienst personenbelasting. Wij verwachten nu eerst een controle op financieel vlak. Het feit dat men de vraag onderzoekt is al een positief gegeven!

gallery/gift
gallery/lidmaatschap
gallery/stand
Embracing Life

Lidmaatschap

 

Steun via Lidmaatschap gaat naar de werkingskosten van vzw Embracing Life

 

Bankrelatie

IBAN BE23 0015 8200 1591
BIC GEBABEBB

Embracing Life vzw / asbl
Kruisstraat 8
9090 Melle

Mededeling:
Lidgeld + jaartal

 

 

Embracing Life stand

 

Kathleen Hales, voorzitter van de vzw Embracing Life probeert zoveel mogelijk aanwezig te zijn op culturele activiteiten, exclusieve markten en kerstmarkten.

Op de stand worden artikelen te koop aangeboden waarvan de opbrengst gaat naar de vzw.

U kunt de Agenda raadplegen om te zien waar en wanneer u de stand kunt bezoeken 

 

 

 

 

gallery/logoextralargezonderachtergrond
meer
gallery/steunpagina

STEUN

Contact

gallery/contact

Locatie:


Embracing Life vzw

Kruisstraat 8

9090 Melle

België - Belgique - Belgium

+32  495 38 39 98Naam  
Email  
Bericht  
Bijlagen  
Kathleen Hales Voorzitter Embracing Life